Archiv pro Únor, 2018

Školní kolo recitační soutěže

Dne 19. 2. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže s těmito výsledky:

třída 1. místo 2. místo 3. místo
1.  V. Kučerová A. Holý B. Kašpárek
2. M. Tomášková K. Kuchařová A. Gregor
3. Š. Janeček N. Brožová M. Janeček
4.  S. Tomášek J. Chocholáč N. Zítková, J. Šikula
5.  J. Holý M. Janečková K. Tatíčková
6.-7. M. Bartoš K. Janečková V. Daňková, A. Joklová

…text pokračuje


Přerušení provozu mateřské školy

Z provozních důvodů bude v pondělí 26. února 2018 přerušen provoz mateřské školy. Od úterý 27. 2. bude mateřská škola opět v normálním provozu.


Zimní nadílka v družině

V úterý 13. 2. se ve školní družině v budově na sídlišti uskutečnila nezvykle mimořádná akce. Tento den byl pro děti obdobou nadílky u vánočního stromečku. Dárečky však nenaděloval „Ježíšek“, nýbrž paní „Zima“. Proto stromeček nebyl zdobený vánočními baňkami, ale papírovými vločkami, které si děti postupně v družině vyráběly. Školou nezněly zpívané koledy, ale písně o zimě. Pod takto nastrojeným stromkem  našli  „hodní“  žáčci spoustu dárečků.

…text pokračuje


Tiskovka s dětskou olympioničkou

Ve středu 7. února jsme ve 4. třídě uskutečnili neobvyklou hodinu slohu. Paní učitelka požádala naši starší spolužačku, aby mezi nás přišla a pomohla nám s učením – tentokrát jsme si vyzkoušeli roli novinářů na tiskové konferenci.

Naše příprava byla delší, protože jsme si museli promyslet otázky a seznámit se s hlavní náplní naší „tiskovky“, kterou byla VIII. zimní olympiáda dětí a mládeže a biatlon.

…text pokračuje


Maškary k nám přišly, hej,

začal masopustní rej.

Celý měsíc se na masopust děti těšily a připravovaly. Bylo potřeba vyrobit roztodivné masky a kostýmy, nacvičit masopustní písně i tance, zopakovat si role postav, bez nichž by se pravá masopustní veselice neobešla.

Pečlivé přípravy se vyplatily. Ve čtvrtek 8. února přišli za svými mladšími spolužáky čtvrťáci. Předvedli jim ukázku tradičního horáckého masopustu a potom už začal opravdový rej! Písničky, tance, veselý masopustní průvod, nechyběly ani tradiční koblížky.

…text pokračuje


Třeťáci s prvňáčky společně slavili

Naši třeťáci si jistě živě pamatují na významný den, kdy dostali svoje první vysvědčení. Pro letošní prvňáčky byla tímto důležitým dnem středa 31. ledna. Jedničky na vysvědčení se sice dětem zdály nějak moc malé, ale práce se za nimi skrývalo hodně. Vždyť všichni se už naučili číst, píší zatím sice jen velkými písmeny, ale rádi, sčítají a odčítají, znají ledacos z prvouky, malují, vyrábějí, zpívají a s odhodláním nastoupí i do mezitřídního zápasu ve vybíjené.

Aby si předání prvního vysvědčení užili opravdu slavnostně, pomohli jim třeťáci připravit lahodné pohoštění v podobě osvěžujícího ovocného salátu. Recept na něj si už žáci 1. třídy dokázali přečíst sami. …text pokračuje