Odpovědi na dotazy podané dle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb („Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah“):

Škola dosud neobdržela žádný dotaz dle tohoto zákona.

Jiné dotazy

Jak v ŽK tak i v řádu školy máte info o možnosti omluvy dětí pomocí e-mailu. Mohu tuto možnost opravdu využívat a na jakou adresu nejlépe?

Určitě můžete této možnosti využívat. Jde především o rychlou informaci pro třídního učitele o nepřítomnosti žáka. Omluvu po skončení nepřítomnosti i nadále musíte zapsat do žákovské knížky. Omluvenky pište přímo třídním učitelům, jejichž e-mailové adresy najdete v sekci Kontakty na našich stránkách nebo pomocí kontaktního formuláře na našich stránkách.

Prý je u vás na škole několik žáků s nepřijatelným a agresivním chováním?

Doba i společnost se posunuly jistým směrem (obecně lze říct, že přibylo hlavně agresivity) a tudíž lze se 100% jistotou tvrdit, že problémoví žáci jsou v každé škole – tedy i v té naší, bohužel. Otázkou tudíž není, jestli na některé škole takoví žáci jsou nebo ne. Spíše jde o to, jak se k tomu škola staví a co dělá pro to, aby těch případů nebylo víc než je zdrávo a aby to případně nezašlo až příliš daleko.

Existují v podstatě dvě možnosti, jak se dnes škola může s tímto „problémem“ vyrovnat. Za prvé může z jistých důvodů vehementně tvrdit, že žádné problémy nemá a nic podobného u nich neexistuje. A že nemáte dávat děti tam nebo jinam, protože je tam šikana, žáci tam před školou kouří a já nevím co ještě. Prostě, že máte dát děti k nim, protože jedině u nich se budou mít dobře a nic jim nehrozí. Pokud se na podobné chvástání podívá rozumný člověk (vyrůstající v „bezproblémové době“), musí nechápavě kroutit hlavou a dá od školy ruce pryč. Taková škola totiž buď úmyslně veřejnosti lže a vodí rodiče za nos nebo ty problémy prostě nechce vidět či je přehlíží. Co je horší necháváme na vašem posouzení.

Druhým typem škol, a mezi ně se dovolíme zařadit my, jsou školy, které jsou si problémů vědomy. Staví se k nim čelem, netutlají je a hlavně, chtějí je řešit. Není to jednoduché ani příjemné, ale přesto si můžete být jisti, že pokud se něco takového u nás objeví, věnujeme tomu veškerou pozornost a energii. Naštěstí u nás není (vzhledem k velikosti školy) opravdových problémů tolik jako ve velkých městských školách. Samozřejmě, vždy je lepší problémům předcházet, a proto již několik let připravujeme pro žáky semináře s odborníky na tuto problematiku. Každý ví, co je to šikana a jak se jí bránit, jak je to s alkoholem, tabákem či jinou drogou. Zřídili jsme také schránky důvěry (skutečné i internetové), kam mohou ti, kteří se cítí ohroženi, vhodit anonymní vzkaz učitelům. A pokud k nějakému problému dojde (čemuž nelze nikdy úplně zabránit), snažíme se jej vyřešit ve spolupráci s rodiči, pedagogicko-psychologickou poradnou, sociálním kurátorem, Policií ČR a dalšími poradci a odborníky. Dětská duše je citlivá, takže se snažíme situaci řešit tak, abychom nezpůsobili více škody než užitku. Na druhou stranu, i tahle citlivá duše musí vědět, že existují určité mantinely, přes které se nesmí dostat… Všem nám jde totiž o společnou věc – bezpečné a přátelské prostředí, ve kterém se budou všichni žáci cítit dobře.

Nezaostává vaše malá venkovská škola za moderními trendy vyučování?

I když jsme malá škola, snažíme se poskytnout vzdělávání na základě moderních trendů. Již od počátku jsme byli průkopníky v zavádění informačních a komunikačních technologií do vyučování. Naši učitelé působili jako lektoři na většině škol v okolí, kde učili své kolegy využívat počítače ve výuce. Máme dobře vybavenou počítačovou učebnu a ve všech třídách je k dispozici moderní interaktivní technika (interaktivní projektory, velkoplošné obrazovky). Pečujeme také o to, aby se naši učitelé neustále vzdělávali a seznamovali se se vším novým, co může zvýšit kvalitu výuky. Ve spolupráci s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny pomáháme také žákům s poruchami učení se integrovat do běžných tříd a umožnit jim tak vzdělání společně s jejich vrstevníky.

Proč nejsou na stránkách úkoly do všech předmětů?

Stránku Učebna poskytujeme jako nadstandardní službu žákům a rodičům a troufám si říct, že jsme jednou z mála škol, které tak činí. Ponecháváme na učitelích, zda tyto informace budou žákům touto formou poskytovat. Ač se to možná nezdá, je to činnost poměrně pracná a hlavně časově náročná. Je to vlastně něco podobného, jako byste vyžadovali v obchodě od paní prodavačky, aby vám nákup, který jste si tam koupili, odnesla domů… Jak už bylo řečeno, je to prostě velký nadstandard, kterým se moc škol pyšnit nemůže.

V žádném případě nebylo smyslem odbourat zapisování úkolů žáky přímo ve škole. Jednou z mála povinností žáka je si úkoly poznamenat. Služba je určena zejména žákům, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohli účastnit vyučování a tak trochu i rodičům, aby měli přehled o dění v daných předmětech.

Sledujeme také, kolik žáků stránky pravidelně využívá, a počet návštěv nás nepřesvědčuje o jejich velkém zájmu. Často se v šedém rámečku v pravé části příspěvku setkáváme s údajem 0 čtenářů (zobrazuje se pouze zaregistrovaným uživatelům stránek). V té chvíli vždy zapochybujeme, má-li naše snaha pomoci žákům vůbec cenu. Zatím ale nerezignujeme a doufáme, že se situace v budoucnosti zlepší. V tom uvítáme i pomoc vás – rodičů.