Archiv pro Srpen, 2018

Změna provozní doby mateřské školy

Vyhovuji žádosti rodičů a od 3. září 2018 měním provozní dobu mateřské školy. Nová provozní doba je denně od 6.15 hod. do 15.15 hod.


Organizace vyučování v 1. třídě v 1. týdnu školního roku

  1. 9. Slavnostní přivítání v 8.30 hodin v 1. třídě.
  2. 9. Žáci se budou učit 2 vyučovací hodiny (7.45 – 9.25 hod.).
  3. 9. Žáci se budou učit 3 vyučovací hodiny (7.45 – 10.25 hod.).
  4. 9. Žáci se budou učit 4 vyučovací hodiny (7.45 – 11.20 hod.).
  5. 9. Žáci se budou učit 4 vyučovací hodiny (7.45 – 11.20 hod.).

Po skončení vyučování ve dnech 4. – 7. září mohou žáci odejít v doprovodu rodičů domů nebo mohou zůstat ve školní družině. Způsob a dobu odchodu ze školní družiny si rodiče individuálně domluví s paní vychovatelkou v pondělí 3.9. …text pokračuje


Zahájení školního roku v mateřské škole

Mateřská škola zahajuje provoz v pondělí 3. září 2018. Provoz MŠ je od 6.15 do 15.15 hodin. Rodiče nově přijatých dětí prosíme, aby při příchodu do MŠ nejprve kontaktovali paní učitelku ve třídě – dítěti bude přiděleno místo v šatně a jeho značka.