Žijeme v době, kdy můžeme svobodně rozhodovat o svém osudu a my dospělí navíc i o osudu svých dětí. Mezi jedno z rozhodnutí, které musíme učinit, patří i to, jakou pro své dítě vybrat školu. A nezáleží na tom, jedná-li se o školu základní, střední či vysokou – pokaždé je to rozhodnutí zásadní a nesmírně zodpovědné.

Každý chce pro svoje ratolesti vždy to nejlepší, a proto lze předpokládat, že se jako rodiče snažíte získat před podobným rozhodnutím co nejvíce informací, které by vám pomohly v nalezení toho nejlepšího řešení. Dovolte nám tudíž trochu se představit a ukázat vám, že nejsme jen tak „obyčejnou školou“. Že jsme školou, která si vaši pozornost zaslouží a má vám (vašim dětem) co nabídnout.

Na co jsme tedy pyšní?

 • Jako jedna z prvních škol v okrese jsme zavedli výuku čtení genetickou metodou (chodili se k nám inspirovat a učit kolegové z okolních škol).
 • Jsme průkopníky v přípravě budoucích prvňáčků – předškolní klub Krteček byl opět jedním z prvních v našem okrese a byl inspirací pro spoustu škol z okolí.
 • Jako první základní škola v kraji Vysočina a jedna z prvních v republice jsme začali zavádět do výuky prvky zážitkové pedagogiky (dva naši učitelé jsou certifikovanými školiteli zážitkové pedagogiky – opět se od nás učili kolegové, tentokráte dokonce z celé republiky).
 • Využíváme nové výukové postupy jako např. kooperační učení, projektové dny, prvky Daltonského plánu apod.
 • Byli jsme „pionýry“ mezi školami ve využití internetu při informování veřejnosti o dění ve škole (v několika publikacích jsou naše internetové stránky uváděny jako vzorový příklad).
 • Jsme jediná škola na Bystřicku, která využívá ve výuce moderní technologie firmy Apple (mobilní učebny s iPady a další příslušenství).
 • Od školního roku 2018/2019 máme nové odborné učebny na většinu předmětů a využíváme v nich k výuce nejmodernější trendy (nová počítačová učebna, keramická pec, audiopult k výuce cizích jazyků, 3D tiskárnu, programovatelné roboty, drony…).
 • Máme mezi sebou ve svém oboru uznávané pedagogy (např. spolupracovnici pedagogické fakulty v Brně, autorku učebnic, zakladatele jedné ze skupin Google EDU Group ČR atd.). Samozřejmostí pak je, že se neustále všichni vzděláváme.
 • Od prvopočátku se zapojujeme do celostátních projektů jako např. Noc s Andersenem, Česko čte dětem atd.
 • Tradičně každý rok koledují děti před školou u živého betléma.
 • Každoročně pořádáme pro žáky kurzy protidrogové a sexuální výchovy vedené erudovaným odborníkem.
 • Pravidelně pořádáme lyžařské a snowboardové výcviky a za lyžováním vyrážíme do horských středisek.
 • Pravidelně se zapojujeme do různých projektů vyhlašovaných Krajem Vysočina, MŠMT atd.

Co můžeme nabídnout dále? Například:

 • umístění 1.-3. třídy společně s mateřskou školou v samostatné budově (snadnější aklimatizace žáků 1. třídy, minimalizace sociálně patologických jevů)
 • od 4. třídy kouzlo „školy na zámku“
 • tiché prostředí vzdálené dopravnímu ruchu
 • pokud je to alespoň trochu ekonomicky přijatelné, nespojujeme více ročníků do jedné třídy
 • malé třídní kolektivy (rodinné vztahy, méně příležitostí pro sociálně patologické jevy jako je šikana apod.)
 • v oblasti zájmových aktivit je naší chloubou národopisný soubor (známý dokonce i v zahraničí)
 • jednou za dva roky připravujeme školní akademii
 • od 1. třídy pracují žáci s keramickou hlínou (máme vlastní pec)
 • přímo ve škole je detašované pracoviště ZUŠ (není třeba dojíždět do Bystřice)
 • pomáháme s rozhodnutím při volbě povolání
 • spolupracujeme se ZDAR a.s. při aktualizaci jízdních řádů (snadnější dojíždění)
 • autobusové zastávky v těsném sousedství školy