Archiv pro Listopad, 2010

Pestrý život tučňáků

Projekt našich druháků

Víte, jak rychle tučňáci plavou a kdo je jejich nepřítelem? Víte, jak hluboko se umí potápět? Víte, jak si tučňáčí tatínek namlouvá tučňáčí maminku? Víte, kdo se u tučňáků stará o snesené vajíčko?

Odpovědi na tyto a mnohé další otázky hledali žáci 2. třídy v encyklopediích i na internetu.

…text pokračuje


Řemeslo má zlaté dno

Žákům devátého ročníku se rychle blíží chvíle, kdy se budou muset rozhodnout, jakým směrem se dál bude ubírat jejich život. To znamená, že brzy padne volba na nějakou střední školu. Aby měli své rozhodování lehčí, navštívili střední odbornou školu Nové Město na Moravě, která má své sídlo v Petrovicích. Žáky si rozdělili mistři jednotlivých oborů a postupně jim ukázali a pověděli vše, co se těchto oborů týče. …text pokračuje


Páťácký znak žačíná cestovat

aneb nový osud EKO znaku

Jak již víte, naši páťáci vytvořili z recyklovatelných materiálů EKO znak. Když s ním byli hotovi, poprosili pana školníka, aby jim znak zalištoval a díky jeho spolupráci si ho vyvěsili ve třídě. S dobrým pocitem, že se zúčastnili světového rekordu se na něj občas zadívali, např. když přemýšleli v češtině o psaní í nebo ý…

…text pokračuje


Vánoční fotografování v MŠ

22. listopadu se v mateřské škole konalo vánoční fotografování. Při té příležitosti se ve školce sešla většina maminek a sourozenců. Volný čas maminky využily k prohlídce mateřské školy, diskuzím a hrám s dětmi. Společně jsme prožili příjemné chvíle.

…text pokračuje


1. místo jsme nečekali (nové fotky)

V měsíci říjnu ZŠ Zvole vyhlásila 8. ročník výtvarné soutěže Strom roku 2010, s podtématem „Strom a průběh života“. Do soutěže se s nadšením zapojili i naši žáci 1. a 2. ročníku a školní družiny. Děti ze školní družiny si vybraly kategorii skupinová práce s názvem Barvy podzimu. Obsadily 1. místo, za které na ně čeká sladká odměna v podobě dortu. …text pokračuje


Poděkování

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě Kateřinské zábavy, za vzornou přípravu a organizaci. Akce byla velmi úspěšná a výtěžek z ní – 39.700 Kč – bude použit na financování akcí pro žáky (výchovné programy, plavecký výcvik, lyžařský výcvik a další).  Velkou zásluhu na zdaru akce má předsedkyně Rady rodičů, paní Eva Joklová, která byla hlavní organizátorkou. Poděkování patří i všem sponzorům, kteří zábavu podpořili.

Doufáme, že se zábava líbila, a stala se příjemným zpestřením podzimního večera.


Odznak všestrannosti

Letošní školní rok se žáci 5.-9. ročníku naší školy poprvé zúčastní soutěže OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů). Jedná se o pohybový program, který si klade za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců.

Patrony projektu jsou Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji.

…text pokračuje


Zvířata – naši kamarádi

Od 8. 11. do 12. 11. byl v mateřské škole týden s tématem: Zvířata – naši kamarádi. Děti podle obrázků poznávaly a pojmenovávaly zvířata v přírodě. Říkali jsme si, jak se zvířátka chystají na zimu. Zopakovali jsme si známé básničky o zvířatech, procvičili si logické myšlení při luštění hádanek. Z brambor jsme vytvářeli různá zvířátka, která si děti na konci týdne odnesly domů. Během týdne jsme cvičili a hráli pohybové hry o zvířatech : Na hada, Na čápa, Na rybičky.

…text pokračuje