Archiv pro Říjen, 2007

Vlaštovičko, leť!

Podzimní slavnosti Tato písnička provázela žáky 1. – 3. třídy předprázdninovým dopolednem 24. 10. 2007.
A co se to u nás konalo?
Tímto dopolednem v naší škole vyvrcholily letošní „podzimní slavnosti“. Již od pondělí se žáci ve výuce zabývali jedním ústředním tématem a tím byl v tuto dobu, jak jinak než podzim.
…text pokračuje


Dotazníkové šetření Mapa školy

scio.jpgNaše škola zahájila dotazníkové šetření Mapa školy, jehož cílem je zjistit, jak ji vnímají rodiče, kde vidí její silné a slabé stránky, jakou školu by si představovali pro své dítě a zároveň jak školu vnímají žáci i učitelé. Šetření je také zaměřeno na vzájemné vztahy, postoje, názory a přání týkající se výuky, vzdělávání, prostředí školy.
…text pokračuje