Ředitel  Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka stanovil finanční normativ na stravování od 1.11.2021:

 

3-6 let

7-10 let

11-14 let

15 a více (+ dospělí)

Dopolední svačina

10 Kč

11 Kč

Oběd

23 Kč

27 Kč

29 Kč

30 Kč

Odpolední svačinka

8 Kč

9 Kč

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb ., příloha č. 2, budou žáci zařazeni do kategorií podle věku, který dosáhnou v daném školním roce (dosáhne-li ve školním roce dítě věku např. 15 let, je zařazeno do kategorie 15 let už od počátku školního roku, ve kterém 15 let dosáhne).

Děti v době nemoci:

Podle §32 zákona 76/1978 Sb. o školských zařízeních v platném znění školské účelové zařízení zabezpečuje stravování pro žáky v době jejich pobytu ve škole. Proto může být stravování žákům poskytnuto v době nemoci pouze za plnou cenu (včetně režijních nákladů).

 

3-6 let

7-10 let

11-14 let

15 a více (dospělí)

Oběd

54 Kč

58 Kč

60 Kč

61 Kč

Jiní strávníci:

  • cizí strávníci 61 Kč