Archiv pro Únor, 2015

Zápis do mateřské školy

Mateřská škola oznamuje, že zápis k docházce od 1. 9. 2015 se koná ve čtvrtek 12. března 2015 od 8 do 15 hodin. Rodiče předloží u zápisu rodný list dítěte.

Do MŠ je možno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikace (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Kritéria pro přijímání dětí …text pokračuje


Mise Zdobnice 2015 ukončena

Za ideálních podmínek (zlatavá hřející záře spolupracujícího vesmírného tělesa, perfektně připravená klouzavá bílá hmota, velký úhyn obtěžujících živých organismů a výborná nálada celého týmu odborníků), jsme se v 9:00 vydali na závěrečný výcvikový den.

…text pokračuje


Mise Zdobnice – den pátý

Pátý den školení začal za nepříznivých podmínek – vesmírné těleso vydávající zlatavou záři nespolupracovalo, ve vzduchu se navíc objevila nepříjemná hustá mléčná hmota a přes noc se naklonovaly další obtěžující živé organismy. Proto nebylo možné dosáhnout červeného výškového bodu a všichni jsme setrvali v modrém táboře.

…text pokračuje


Mise Zdobnice – den čtvrtý

Ráno v 9:00 začala finišovat cvičení odborníků s pokusem o prvovýstup do červeného výškového bodu. Vzhledem k obtížnosti tohoto úkolu (tvrdost bílé hmoty, nedostatek žlutého teplého záření, přítomnost velkého množství překážejících cizích organismů…) musel být trénink velmi důkladný. …text pokračuje


Mise Zdobnice – den třetí

Odborný výcvik pokračuje podle plánu. Dnes v 9:00 byli všichni připraveni k závěrečnému ověřování pohyblivého plastového zařízení.

…text pokračuje


Mise Zdobnice 2015 – den druhý

Dnes v 9:00 pokračovalo školení odborníků prvními terénními cviky ve zúženém vyhrazeném prostoru, který byl podroben dvacetidvoustupňové záři jistého vesmírného tělesa.

…text pokračuje


Zdobnice 2015 – tři, dva, jedna, start

Dnes ve 12:35 byla úspěšně odstartována nová lyžařská mise Zdobnice 2015, která má za úkol vyškolit dva zkušené týmy odborníků na pohyb po záludné bílé hmotě. …text pokračuje


Masopust

Tady jsme doma – tady se setkáváme, slavíme, radujeme se…

Pestrobarevné masky, rozpustilý tanec, veselé písničky, kaskády smíchu, sladké koblížky – to vše patří k masopustu. Naši předkové si uměli užívat vzácné chvíle volna po namáhavé práci! Uměli se společně bavit, dovádět, veselit se.

K radostné náladě vždy přispěje setkání a popovídání s dobrými přáteli. Proto jsme si pozvali člověka vskutku povolaného – paní PhDr. Alenu Schauerovou, folkloristku, autorku celostátního projektu Tady jsme doma, aby s námi prožila dopoledne plné radosti, veselí a sounáležitosti. …text pokračuje