Archiv pro Listopad, 2012

Byla u nás Policie ČR

Po tomto úvodu asi většinu čtenářů napadne otázka: „Co se stalo? Kdo z žáků má nějaký závažný prohřešek?“ O nic takového však 27. listopadu nešlo. Plánovaně mezi nás zavítala praporčice Petra Šmídová v rámci programu Prevence úrazů v dopravě určeného pro 1.–4. třídu. Žáci se v průběhu hodinové besedy dozvěděli leccos nového a zároveň si „oprášili“ již známé vědomosti z dopravní výchovy.

…text pokračuje


Děti školní družiny se radovaly z 1. místa

V letošním roce proběhl v ZŠ Zvole již 10. jubilejní ročník výtvarné soutěže „Strom roku“ s podtitulem „Strom a jeho energie“.

Jako každý rok, tak i letos se do soutěže zapojili i naši mladší školáci z 1.–3. ročníku a školní družiny. Rozhodli se výtvarnými pracemi obohatit oblíbenou soutěž. Ale než nějaké to „dílko“ vůbec vzniklo, nejprve si žáci v hodinách prvouky o tomto tématu povídali, chodili do lesa a učili se vnímat objímáním různých stromů jejich energii, kterou vyzařují. …text pokračuje


Prvňáčci rozhodně nespí

… Spali sto let. …

Vzpomenete si, z které pohádky je tato věta? Pokud ne, naši prvňáčci vám pohádku přečtou.

…text pokračuje


Velký úspěch našich soutěžících

Elektromontážní práce, strojírenství a zpracování dřeva už není pouze výsadou a zájmem zástupců mužského pohlaví. Přesvědčili jsme se o tom na letošním ročníku technické soutěže dovednosti a zručnosti ve Žďáře nad Sázavou. Letos byla soutěž rozdělena do 3 kategorií. Elektromontážní práce, strojní montáže a zpracování dřeva. Každý obor měl testové otázky, vlastní výrobu, poznávání předmětů, nástrojů danému oboru vlastní, měření, … …text pokračuje


Tonda Obal na cestách

V úterý 13. listopadu absolvovali žáci interaktivní besedy na téma třídění a recyklace obalů.  Dozvěděli se proč třídit odpady, co se z nich vyrábí a mohli si prohlédnout  ukázky výrobků z recyklovaných materiálů.

…text pokračuje


Zájmové činnosti ve školní družině

Mezi nejoblíbenější zájmové aktivity dětí ve školní družině patří pracovní a výtvarné činnosti. Z tělovýchovných chvilek jsou to především přeskoky přes švihadlo a vybíjená. U holek si velkou oblibu získaly úterní taneční půlhodinky pod vedením dívek 6. ročníku –  Žanety Kulkové a Anety Tegzové.

…text pokračuje


Úsměvy z Afriky

Čtenáři a další návštěvníci školních stránek už delší dobu ví, že naši žáci svými výrobky (vlastnoručně vyrobenými učebními pomůckami) pomáhají dětem na druhém konci světa. V rámci projektu partnerství s africkou školou The  Liberty Community School v Nairobi a díky Humanistickému centru Narovinu k nám dnes z jihu „přiletěly úsměvy“.

…text pokračuje


Na výstavě

Nejmilejším oceněním každého výtvarníka nebo ilustrátora je výstava jeho prací. Naši mladší školáci se na jednu zajímavou výstavu jeli podívat v úterý 6. listopadu.

…text pokračuje