Štítky Prvňáčci

Organizace vyučování v 1. třídě v 1. týdnu školního roku

  • 2. 9. Slavnostní přivítání v 8.30 hodin v 1. třídě.
  • 3. 9. Žáci se budou učit 2 vyučovací hodiny (7.45 – 9.25 hod.).
  • 4. 9. Žáci se budou učit 3 vyučovací hodiny (7.45 – 10.25 hod.).
  • od 5. 9. Žáci se budou učit 4 vyučovací hodiny (7.45 – 11.20 hod.).

Po skončení vyučování dne 2. – 5. září mohou žáci odejít v doprovodu rodičů domů nebo mohou zůstat ve školní družině. Způsob a dobu odchodu ze školní družiny si rodiče individuálně domluví s paní vychovatelkou v pondělí 2. září.


Výsledky zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2019/20

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodla dne 3. 4. 2019  svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v současném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v současném znění, takto: …text pokračuje


Proč dostal Otesánek pětku?

Celý měsíc strávili prvňáčci v pohádkové říši. Pohádky poslouchali, ilustrovali, hráli, zpívali, ale především už sami četli a získané poznatky si zapisovali. Při studiu pohádkových příběhů zdokonalovali svoji techniku čtení i psaní, čehož využili při tvorbě vlastní ilustrované knížky. Stali se z nich odborníci na pohádkové bytosti. V závěru projektu nazvaném V říši pohádek tak mohli uskutečnit závěrečnou klasifikační poradu, na níž každý žák nastudované pohádky ohodnotil známkou a svoji klasifikaci zdůvodnil.

…text pokračuje


PAVOUCI – První Projekt Prvňáčků

Písmeno P perfektně prověřilo připravenost prvňáčků k prvnímu projektu. Povídání o Pepově pavouku Pájovi přineslo plno pěkných příležitostí k povídání, předčítání, poslouchání, psaní, počítání, prozkoumávání, prostudování, ptaní se, prozpěvování, přilepování, protahování se, pletení pavučiny a prostě prima pohody.

Podívejte se pozorně na pořízené „photografie“.


Školní rok 2018/19 odstartován

V pondělí 3. září začal první školní den pro žáky 1.-5. třídy (žáci 6.-9. třídy si z důvodu rekonstrukce školy užívají ještě jeden bonusový týden prázdnin). Na prvňáčky čekala malá slavnost, na které je přivítal starosta obce pan Zdeněk Horák, ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský a za kulturní komisi obce Dolní Rožínka paní Blažejka Kuchařová. Patrony prvňáků se tradičně stali letošní deváťáci. …text pokračuje


Loučení s Klubem Krteček

Ve čtvrtek 7. června se naposledy sešli předškoláci v Klubu Krteček. Při společných setkáních si při zpívání, hraní a malování vyzkoušeli, jaké je to ve „velké“ škole, poznali se navzájem, seznámili se se svojí budoucí paní učitelkou i jejím pomocníkem Krtkem. Ten si pro ně na rozloučenou připravil hru s tajemnými hrníčky a postaral se i o vskutku neobvyklou krtinu, na které si nakonec všichni pochutnali. …text pokračuje


Zápis k základnímu vzdělávání

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19 se v ZŠ a MŠ Dolní Rožínka uskuteční ve středu 4. dubna 2018 v době od 14 do 16.00 hodin v budově 1. stupně základní školy na sídlišti.

Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte, svůj platný občanský průkaz, vyplněnou žádost o zápis k základnímu vzdělávání a zápisní list (ke stažení níže).

Podáním této žádosti zahajuje ředitel správní řízení, ve kterém rozhodne o přijetí či nepřijetí.

…text pokračuje


Třeťáci s prvňáčky společně slavili

Naši třeťáci si jistě živě pamatují na významný den, kdy dostali svoje první vysvědčení. Pro letošní prvňáčky byla tímto důležitým dnem středa 31. ledna. Jedničky na vysvědčení se sice dětem zdály nějak moc malé, ale práce se za nimi skrývalo hodně. Vždyť všichni se už naučili číst, píší zatím sice jen velkými písmeny, ale rádi, sčítají a odčítají, znají ledacos z prvouky, malují, vyrábějí, zpívají a s odhodláním nastoupí i do mezitřídního zápasu ve vybíjené.

Aby si předání prvního vysvědčení užili opravdu slavnostně, pomohli jim třeťáci připravit lahodné pohoštění v podobě osvěžujícího ovocného salátu. Recept na něj si už žáci 1. třídy dokázali přečíst sami. …text pokračuje