Archiv pro Září, 2008

Evropský den jazyků

Deváťáci

I naše základní škola si v pátek 26. září připomněla Evropský den jazyků. Aktivit, kterými chceme motivovat žáky ke studiu cizích jazyků a poznávání jiných kultur, jsme připravili více. Děti z 1. stupně se sešly v hodině jazyků společně s deváťáky, kteří jim zahráli německy mluvenou pohádku O červené Karkulce. Ti malí je zase zaujali svými hereckými výkony v anglicky mluvené pohádce O řepě. Společně jsme se naučili pozdravit v několika evropských jazycích a zazpívali si slovensky písničku Prší, prší…

…text pokračuje


Plenární zasedání Rady rodičů (aktualizováno)

Plenární zasedání Rady rodičů se uskutečnilo v pondělí 22. září 2008. Součástí zasedání bylo i zamyšlení rodičů a učitelů nad otázkou, co je dobré vědět o psychickém vývoji dětí v pubertě, o vývoji mezilidských vztahů, o případných úskalích puberty. Besedu vedl výchovný poradce Mgr. Jiří Neuman.

…text pokračuje


Můžeš předejít úrazu?

„Úraz nebo otrava jsou nejčastější příčinou smrti tvých vrstevníků, téměř každé čtvrté dítě je ošetřeno každým rokem pro úraz. Úraz může zcela změnit tvůj život. Trvalé následky úrazu by mohly z tvého života navždy změnit nebo vymazat mnoho věcí, které mají pro tebe velkou hodnotu. Přitom lze úrazu předejít odpovědným chováním.  Jak se chováš ty? Odpověz na otázky dotazníků a ujistíš se.  V každé životní situaci by se každý měl chovat tak, aby neohrozil život svůj ani druhých. Odpovědnost je podmínkou bezpečného světa.“

(citace ze stránek www.szu.cz)

Dotazník (na stránkách Státního zdravotního ústavu)


Zájmové kroužky

Pro tento školní rok je pro žáky připraveno několik zájmových kroužků, které zahájí nebo už zahájily činnost podle zájmu žáků. Bližší informace lze získat u vedoucích kroužků.

…text pokračuje


Školní rok bez šikany

Nadace O2 v rámci svého dlouhodobého projektu Minimalizace šikany 28. 8. 2008 zahájila celorepublikovou osvětovou kampaň na základních školách s názvem »Školní rok bez šikany«. Cílem kampaně je podnítit diskusi na téma šikany a vztahů v třídních kolektivech. Podrobnosti najdete zde.

Jedním z posledních případů šikany, který skončil vyšetřováním policie a objeví se i u soudu, je případ z jedné základní školy, o kterém informovali na stránkách iDNES.


Lyžařský výcvik

Součástí školního vzdělávacího programu je i povinný lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku. Kurz je povinný i pro žáky 8. ročníku, kteří jej neabsolvovali v loňském roce. Výcvik bude probíhat na vlastních sjezdových lyžích, a pokud bude dostatečný zájem, bude výuka probíhat i na snowboardech. Kurz se uskuteční 22.-28. února 2009 ve Zdobnicích v Orlických horách. Ubytováni budeme na chatě Jitřenka (http://www.zdobnice.e-rychnovsko.cz/ubytovani07.htm). Přihlášky na kurz obdrží žáci u Mgr. Špačka.

Cena kurzu je 2 200 Kč a zahrnuje dopravu, ubytování a stravování. Vleky si bude platit každý žák individuálně.


Exkurze do Vídně

19. září pořádá základní škola pro žáky exkurzi na výstavu Tutanchamon a svět faraonů ve Vídni. Odjezd je v 6 hodin z autobusového nádraží v Dolní Rožínce. Návrat se předpokládá  mezi 20-21 hodinou. Účastníci obdrželi podrobné informace. …text pokračuje


Pozvánka na oslavu 25 let

Národopisné soubory Rožínka a Groš 13. září 2008 oslaví 25 let od jejich založení. Více viz. přiložená pozvánka a program.
…text pokračuje