Dne 1. září 2009 vstupuje v platnost nový řád školy, jehož součástí jsou i pravidla hodnocení žáků. Řád školy si rodiče i žáci mohou prostudovat na stránkách školy v sekci Žáci a rodiče. Ve dnech 1. nebo 2. září obdrží žáci písemnou informaci o tomto řádu pro rodiče. Žádáme rodiče, aby řád prostudovali a svým podpisem na návratce  stvrdili, že jsou s ním seznámeni. Pokud si některý z rodičů z jakýchkoliv důvodů nemůže řád prostudovat na internetových stránkách školy, může se dohodnout s třídním učitelem, který má k dispozici tištěnou verzi řádu, na osobní konzultaci a s řádem se seznámit ve škole.