Naše škola uspěla s žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha.

Od 1.9.2021 budeme realizovat projekt s názvem „Podpora dětí, žáků a pedagogů v ZŠ a MŠ Dolní Rožínka II“ (reg. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019686).
Projekt je zaměřen na následující témata:

  •  osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
  • podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit (projektové dny ve škole i mimo školu),
  • aktivity rozvíjející ICT (využití IC technologií ve výuce).

Celková částka: 355 348 Kč.