Štítky Distanční výuka

Distanční výuka, prázdniny, vysvědčení

Vzhledem k rozhodnutí vlády bude výuka žáků 3.-9. třídy minimálně do 28. 2. 2021 pokračovat distanční formou. …text pokračuje


Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné

Žádost o ošetřovné od října 2020

Žádost za říjen2020

Informace k ošetřovnému:

Tisková zpráva MPSV2020

…text pokračuje


Organizace distančního vzdělávání od 14. října

Na základě rozhodnutí vlády ČR přechází základní škola od středy 14. října na distanční formu výuky v plném rozsahu. Zároveň od 14. října rušíme způsob organizace distanční výuky na 2. stupni, který platil od pondělí 12. října.

Organizace výuky

Distanční výuka bude organizována podle rozvrhu, který platí od 1. září 2020. Nebude probíhat tělesná výchova, pracovní činnosti a výtvarná výchova. Ostatní předměty budou vyučovány dle priorit stanovených v Řádu školy. Nejvyšší prioritu má český jazyk, matematika a cizí jazyk (těmto předmětům bude věnován největší prostor).

Dle Řádu školy je účast na vyučování povinná. Proto bude zaznamenávána neúčast žáků na distanční výuce a rodič bude povinen tuto neúčast omlouvat třídnímu učiteli (viz dodatek Řádu školy).

…text pokračuje