Archiv pro Prosinec, 2016

Půjdem spolu do Betléma

aneb Vánoční koledování 2016

V předvánočním čase se 20. prosince uskutečnilo tradiční předvánoční setkání žáků, rodičů, prarodičů a přátel školy u jesliček před budovou školy. Žáci 1. stupně základní školy a žáci dechového oddělení ZUŠ vystoupili s pásmem koled, vánočních písní a říkadel. Nově se nám letos představila kapela žáků 5. třídy, která celý program zahájila. S koledou v závěru programu vystoupil i pěvecký sbor učitelů. …text pokračuje


Hrálo se na dvou frontách… a skvěle…

Předvánoční čas je milý, voňavý, štěstím naplněný, je pohodový, ale i plný práce a příprav. A to doslova. Děti ze školní družiny se připravovaly na vánoční besídky. Zahrály si ve vánočním klipu s názvem Vánoční a hrálo se i na hudební nástroje. A že jich bylo… máme mezi sebou šikovné a nadějné mladé muzikanty a divadelní herce též. …text pokračuje


Poděkování za sponzorský dar

14. října 2016 podnikli žáci 1.-3. třídy v rámci projektu Tady jsem doma – Regionální folklór do škol vlastivědnou vycházku do Bukova a do Stříteže, během níž žáci poznávali místa, která jsou zachycená v našich pověstech. Jednou z takových pověstí je i pověst Poklad na Lísku, a tak se žáci vypravili i na zříceninu tohoto hradu. Obrátili se proto na Mgr. Oksanu Zimáčkovou s žádostí o povolení vstupu na hrad. Paní magistra jim vstup ochotně umožnila a projekt ji zaujal natolik, že se rozhodla podpořit naši školu sponzorským darem 20.000 Kč. Za tento dar na podporu vzdělávacích aktivit školy jí velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci s ní.


Vánoční besídka v mateřské škole a družině

Tak jsou tu zase po roce. Kdo? No přece Vánoce. Celý rok se na ně těšíme, tak se z nich radujme, veselme, koledy zpívejme……, ale hlavně, radost všem blízkým dělejme, tak jako děti z mateřské školy. Připravily si pro své rodiče pásmo písní, tanečků a básniček a také byly odměněny velkým potleskem a sladkým perníčkem. …text pokračuje


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona nově od 1.dubna do 30. dubna 2017. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Dolní Rožínka se bude konat ve středu 5. dubna.


Čas letí jako bláznivý ….

Tak začínají slova jedné písně a jsou velmi pravdivá. Rok zase tak rychle utekl, že se nestačíme divit. Blíží se vánoční nadělování dárků, vůně cukroví a prázdniny. …text pokračuje


Zapojení dětí ŠD do celorepublikové soutěže

Děti školní družiny na 1. stupni se zapojily v měsíci listopadu do celorepublikové soutěže dětského časopisu „Dráček“. Podmínkou soutěže bylo po přečtení příběhů z daného časopisu zaslat výtvarnou práci na téma „Halloweenské čarodějnice a duchové“. Ve výtvarné práci se musely objevit některé postavičky a náměty z listopadových uveřejněných příběhů v časopisu. …text pokračuje


Čertí diskotéka

Školní družina na 1. stupni pořádala dne 5. 12. pro děti mateřské a základní školy oblíbenou čertí diskotéku. V pekelně vyzdobeném pekle se sešlo padesát různě převlečených čertíků, čertiček, belzebubů a luciferů.

V „rozžhaveném podzemí“ to chvílemi skutečně vřelo. Jak by také ne, když se tu kromě tanečního reje soutěžilo a povzbuzování čertíků bylo mnohdy opravdu velmi halasné, ale zároveň přející a upřímné.

…text pokračuje