Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a to ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Tento cíl bude naplněn prostřednictvím obnovy, modernizace a zajištění vybavenosti stávajících a nově vytvořených odborných učeben a souvisejících prostor v objektu Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu a zajištění bezbariérové dostupnosti dotčených odborných učeben. Projekt je finančně podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Investorem projektu je Obec Dolní Rožínka.