Obdrželi jsme dopis od PhDr. Aleny Schauerové, pedagožky, autorky pořadů, choreografky, poradkyně souborů, která se podílí na vedení Školy folklorních tradic a na výzkumných úkolech NÚLK ve Strážnici a NIPOS-ARTAMA tematicky se vztahujících k dětskému folkloru. Obsah nás velmi potěšil.

Milí přátelé,
chci Vám ještě jednou poděkovat za spolupráci při vytváření i realizaci našeho společného pořadu.
Zvláště děkuji, že jste byly ochotné vyhovět všem mým požadavkům, že jste je naplňovaly ne z povinnosti, ale s vlastním aktivním tvůrčím přínosem.
Nejsem porotce, ale dovolte, abych explicitně ocenila, s jakým citem přistupujete k folklornímu materiálu Vašeho kraje a současně stejně citlivě k dětem. Žasnu nad Vaším pedagogickým umem, který vidím na dětech. Jak dovednostně, rozumově, ale i citově rostou. Ať se Vám daří!

Srdečně pozdravuji
Alena Schauerová