Archiv pro Listopad, 2014

Hrajeme a zpíváme koledy

Na prahu adventu připravily děti z 1. – 3. třídy malý koncert pro své kamarády z mateřské školy. Školní chodbou zněly koledy v podání zobcových fléten, saxofonu, baskřídlovky i malých housliček. Naši muzikanti byli odměněni zaslouženým potleskem za úsilí vynaložené při pravidelném cvičení hry na nástroj. Pochvalu za trpělivost jistě zaslouží i jejich rodiče a učitelé ze ZUŠ.

…text pokračuje


Ptačí obyvatelé Žďárských vrchů

Poznámka na úvod: Následující článek není mluvnickým cvičením na procvičování pravopisu velkých písmen, i když to tak možná vypadá…

V červnu tohoto roku zatelefonovala paní učitelka Špačková panu Čejkovi, pracovníku správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, s prosbou o identifikaci ptáčka, který si udělal hnízdo na krmítku umístěném na okně tehdejší 3. třídy. Podle fotografie určil pan Čejka, že se jedná o samičku lejska šedého (tedy nikoli o „paní špačkovou“ ani Špačkovou – ta má okna o kousek vedle 🙂 ).

…text pokračuje


Vánoční výstava

plakát 2014Zveme vás na Vánoční výstavu, která se uskuteční v sobotu 29. listopadu  v kulturním domě v Dolní Rožínce.

Zahájení v 10.00 hod.


Dobrodružství s hady, pavouky a jinou havětí

Tak se jmenoval program SEV Ostrůvek, který navštívili naši šesťáci a deváťáci. Letos v nově otevřeném centu na Balinách, kousek za Velkým Meziříčím.

Autobus nás ráno dovezl před zrekonstruovanou zemědělskou usedlost. Zde nás ihned převzali dva lektoři a nastalo seznamování se známými i neznámými, našimi i tropickými, krásnými i odpudivými (pro někoho) zvířátky. …text pokračuje


Připravujeme Kateřinskou zábavu

ArzenalRada rodičů při ZŠ a MŠ Dolní Rožínka pořádá dne 22. 11. 2014 od 20 hodin v kulturním domě tradiční Kateřinskou zábavu. Dětem z výtěžku zábavy budeme financovat spoustu aktivit (školní výlety, plavecký výcvik, odměny na soutěže, cestovné či vstupné na exkurze, sportovní vybavení, doprava na lyžařský výcvik aj.). Bez finančních prostředků, které získáme z výnosu zábavy, by děti musely za uvedené akce platit někdy až dvojnásobnou cenu. …text pokračuje


Konzultace o prospěchu a chování

Konzultace o prospěchu a chování se konají v pondělí 24. listopadu v době od 14 do 16 hodin v jednotlivých třídách.


Jak se žije u prvňáčků?

My prvňáčci jsme ve škole už celých 10 týdnů a pomalu se z nás stávají šikovní školáci. Sice to někdy v naší třídě vypadá jako u eskymáků, indiánů nebo čertů, ale my si školní práci užíváme. Už umíme poslouchat vyprávění spolužáků, připravujeme se na vyučování,  poznáváme písmenka, čteme a řešíme záhady plus a minus.

…text pokračuje


Šípkové odpoledne v družině


Podzim dokáže být v přírodě nejen slunečný a krásně barevný, ale i deštivý, sychravý a mlhavý. Toto počasí má za následek šíření různých nemocí jako například nachlazení. Proto jsme se s dětmi ve školní družině na 1. stupni rozhodli, že zabojujeme proti sice neviditelným, ale život znepříjemňujícím virům.

…text pokračuje