Na závěr školního roku se sešli žáci 4.-9. třídy před budovou školy při slavnostním udílení pochval. Někteří žáci převzali z rukou ředitele knižní odměnu za vzornou reprezentaci školy.

…text pokračuje