Štítky 1. stupeň

PF 2022

zvonek1Za pár dnů jsou tu vánoční svátky. Všichni se těšíme, že končí období tmy a přichází doba světla, kdy se pomaličku prodlužuje den a zkracuje noc. Proto také rozsvěcujeme svíčky, aby k nám to světlo přišlo o trošku dříve.

Doufáme, že s přicházejícím světlem přichází i naděje v život bez zákazů a omezování.

Všem přejeme radostné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2022.

…text pokračuje


Jak jsme prožili prosinec v ŠD

Měsíc prosinec je sice o něco kratší díky vánočním prázdninám, ale i tak jsme ve školní družině v budově na sídlišti stihli kromě běžných každodenních zájmových činností spoustu mimořádných akcí a hrátek. Hned počátkem měsíce si holky a kluci užili akci „Čertí týden“, kterou nás provázel sám pán pekel „Uhelák“. Pro dítka připravil na každý den různé úkoly, rébusy, čertí honičky a pekelné bludiště ve sněhu.  Závěrem týdne byli všichni za splněné úkoly odměněni čertovskými dukátky. …text pokračuje


Ve škole,

ALE TAKÉ PŘED ŠKOLOU, SNAD I ZA ŠKOLOU NAŠICH RODIČŮ, PRARODIČŮ, PRAPRARODIČŮ.

Jak vzpomínají rodiče, prarodiče, praprarodiče a dokonce prapraprarodiče na svoji 1. třídu? V jaké obci ji navštěvovali? Kdo je učil? Byl vyučující hodný a trpělivý, měl pro děti pochopení, nebo byl náladový a snad i zlý? Z jaké učebnice se tehdejší prvňáčci učili číst a čím psali? Dostávali úkoly? Museli sedět se založenýma rukama? A co když někdo zlobil? Jaké tresty děti dostávaly? 

…text pokračuje


Náramky z minerálů

Děti ve školní družině v budově na sídlišti si oblíbily mimořádné pozdní odpolední akce. Tentokrát se uskutečnila podzimní dílnička v odpoledních hodinách, kde se společně sešla parta deseti holek a kluků. Měli možnost vyrobit si náramek ze zlomků různých minerálů – magnezit, křišťál, opál, obsidián, jaspis, avanturín aj., které navlékali na speciální elastické vlákno. Všichni si odnášeli domů vlastnoručně vyrobené náramky, ze kterých měli velkou radost.


Podzim ve školní družině

Letošní podzimní období přineslo spoustu krásných slunečných dnů, ale na druhé straně i větrných, mlhavých a deštivých. Na společných vycházkách jsme s dětmi ve školní družině v budově na sídlišti pozorovali všelijaké změny, které se na podzim v přírodě dějí. Spoustu času žáčci také trávili pohybovými a sportovními aktivitami na hřišti nebo v prostorách tělocvičny. …text pokračuje


Podzimní vycházka s historií

Poznávání místa, kde žijeme, je hlavní myšlenka projektu Tady jsme doma, do kterého se pravidelně zapojují žáci prvního stupně. Letošní téma je ŠKOLA, a tak jsme se rozhodli začít nejdříve hledáním její historie.

Pátrali jsme v kronice obce a dočetli jsme se, že ji v roce 1845 založil hrabě Vilém Mitrovský. Také jsme hledali, zda byla škola vždycky v zámku nebo zda byla v jiném místě obce. Když nám začalo vše být jasné, nezbývalo nám než jít starou budovu poznat na vlastní oči. I když mnohé překvapilo, že stará škola je nynější budova obecního úřadu, přesto jsme se na její návštěvu těšili. …text pokračuje


Suvenýry z cest…

… aneb výstava u příležitosti EVROPSKÉHO DNE JAZYKŮ.

Maskot závodů F1 z Maďarska, amfora z Řecka, lávový slon z Itálie, sůl z dolu Vielička v Polsku, matrjoška z Ruska, hrníček z Drážďan v Německu, těžítko s Tower Bridge z Londýna ve Velké Británii, lodička z Puly v Chorvatsku, přívěsek Eiffelovy věže z Paříže ve Francii, malá mořská víla z Dánska, magnetka Štrbského plesa ze Slovenska, hrníček z vánočních trhů ve Vídni v Rakousku, pohled a šperkovnice z Bulharska, model větrného mlýnu z Holandska, mušle ze Španělska…a mnoho dalších suvenýrů přinesli žáci 4.- 9. třídy do školy dne 27. září 2021. …text pokračuje


Rožínka čte dětem 2021

Letos v netradičním čase – na konci léta – proběhla v naší škole tradiční akce Bystřicko čte dětem. Čtení probíhalo v mateřské škole, ve školní družině i ve třídách 1. stupně ZŠ. …text pokračuje