Archiv pro Listopad, 2011

Soutěž Strom roku 2011 (aktualizováno)

1-mistoV měsíci říjnu vyhlásila ZŠ Zvole  již 9. ročník výtvarné soutěže Strom roku 2011, s podtématem „Strom, který je mi podobný“. Do soutěže se s nadšením zapojili i naši žáci – celkem 34 jednotlivců z 1.-5. třídy, mladší žáci ze školní družiny, skupina žáků 3. třídy a skupina žáků 5. třídy.

…text pokračuje


Projekt „Mezi stromy“

Semínka enviromentálního vzděláváníKoncem minulého školního roku vyhlásilo ekologické centrum Chaloupky s podporou ESF EU a státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ pro školy program „Podpora komunitní funkce škol“. Každá škola měla možnost přihlásit do tohoto programu svůj projekt a získat tak kromě jiného i podporu z řad odborníků na ochranu přírody.
…text pokračuje


Nebe plné draků

Nebe plné draků – to zaměstnávalo děti v uplynulých dnech v mateřské škole. Zima nám pomalu klepe na dveře a bylo tedy třeba rozloučit se s podzimem. S tímto úkolem nám pomohli právě draci – děti si je samy vyrobily – kreslily, stříhaly, skládaly a lepily. Sice nelétali, ale na nástěnce jim to také sluší.
…text pokračuje


Poděkování pořadatelům Kateřinské zábavy

Rada rodičů uspořádala v sobotu 12. listopadu Kateřinskou zábavu, jejímž cílem je snaha získat finanční prostředky pro podporu sportovních a kulturních akcí, soutěží, zkrátka všeho, co nelze financovat z  rozpočtu školy.

Chceme touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří poskytli příspěvek do tomboly. Především ale děkujeme předsedkyni Rady rodičů, paní Evě Joklové, bez  které by tato akce snad vůbec neproběhla. Zároveň patří velké poděkování i všem, kteří ji vydatně pomáhali – Janě Vařejkové, Ivě Křenkové, Simoně Špačkové, Ladislavě Hillové, Jiřímu Joklovi, Radimu Vařejkovi, Jitce Synkové, Nikol Fendrychové, Josefu Fendrychovi, Věře Vrbkové,  Jiřímu Vrbkovi, Drahomíře Fialové, Haně Fialové, Jaroslavě Slukové, Ivě Urbanové a Zdeňce Zemanové.

…text pokračuje


Soutěž technické tvořivosti

img_255110. 11. 2011 se konal  na Střední škole technické ve Žďáru nad Sázavou již 14.ročník  soutěže technických dovedností pro žáky základních škol. Žáci deváté třídy naší školy se této soutěže tradičně zúčastnili. Reprezentovali nás Miloš Krytinář, Radek Prokop a Jaroslav Večeřa. …text pokračuje


Dopisy z Afriky

V květnu letošního roku se žáci setkali se zástupkyní Humanistického centra Narovinu paní Alenou Polaneckou. V rámci projektu „Afrika nevšedníma očima …nejen v českých školách“ u nás strávila dva dny, během nichž ukázala dětem spoustu fotek a videí nejen z afrických slumů.

Po její návštěvě žáci naší školy vyrobili pro děti z jedné africké školy různé učební pomůcky, shromáždili spoustu hraček, uspořádali i finanční sbírku,  a vše předali paní Polanecké v závěru školního roku.

…text pokračuje


Den barev

Žáci 9.třídy se rozhodli, že rozveselí školu tím, že uspořádají Den barev. Dne 9.11.2011 se žáci v jednotlivých třídách hodně podobali. Každá třída měla svoji barvu a té podřídili v tento den nejen oblečení, ale i nejrůznější doplňky. Deváťáci pak vybrali dva nejlepší zástupce každé třídy. Ze 4. třídy to byl Jirka Knoflíček a Štěpánka Vařejková, z 5.třídy byli vybráni Tomáš Hille a Iveta Gregorová, z 6. třídy to byl Jirka Tomášek a Kristýna Hillová, ze 7.třídy pak Vlasta Šutera a Eva Elsnerová a za 8.třídu se představil  Radek Kozák a Olga Pavelková.

…text pokračuje


Uspávání skřítků

„Skřítkové tesaři vylezte z mechu, chopte se náčiní postavte střechu…“. Tak to je úryvek z písně J. Uhlíře, která zněla ve školní družině po celý měsíc říjen.
Skřítek je malinká osůbka žijící na nejrůznějších místech. Známe skřítky domácí, lesní, horské nebo skřítky podzemní. Většina z nich je hodná a lidem pomáhá. Ale pozor!!! Zlo vždy trestají.
Právě tito skřítkové ožili i v naší školní družině a poodhalili tajemství z jejich života. Svými poutavými příběhy nás bavili skřítkové z knihy Tonyho Wolfa „Skřítkové a trpaslíci“. …text pokračuje