Štítky Beseda

Krokus

Naše škola se v listopadu 2017 v rámci výuky dějepisu zapojila do mezinárodního projektu Krokus. Žáci deváté třídy zasadili cibulky žlutých krokusů do vlastnoručně vyrobených květináčů jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíce dalších dětí, které zemřely během holokaustu.

S deváťáky se už měsíc zabýváme židovskou otázkou –  vysvětlujeme si, povídáme, diskutujeme, ale také hodně čteme. A nesnaží se jen paní učitelka! I sami žáci přispívají svou troškou do mlýna. …text pokračuje


České Květnové povstání očima pamětníka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U nás na Rožínce se pořád něco děje. Zrovna v pátek, dne 13.května 2016,  k nám do školy přišel na besedu pan MVDr. Jan Pavlásek – bývalý veterinární lékař, také český skaut, který se znal a přátelil s Jaroslavem Foglarem, ale především člověk zapálený pro děti. …text pokračuje


Beseda o Maroku

V úterý 10. listopadu měli žáci 4.-9. třídy možnost poznat krásy i strasti země severní Afriky, Maroka. Během poutavého povídání Jany Pužové procestovali různými dopravními prostředky Maroko křížem krážem, seznámili se s Beduíny, „ochutnali“ místní jídlo a pití… Prostě poznali kus světa, kam se mnoho z nich zřejmě nikdy nepodívá.


MVDr. Jan Pavlásek – účastník pražského povstání 1945

14. května měli žáci 9. a 7. třídy možnost seznámit se s historií netradiční formou. Ve škole proběhla beseda s panem MVDr. Janem Pavláskem, který byl 6. 10. 1942 povolán do Německa k službě u protiletecké obranné policie a ve dnech 5. až 9.května 1945 se aktivně zúčastnil osvobozovacích bojů v Praze, zejména na Trojském mostě. …text pokračuje


Beseda o jaderné energii

Dolní Rožínka by měla být známá po celé republice (kromě jiného) jako místo, kde se těží uranová ruda. Nejen proto se v hodinách fyziky v deváté třídě věnujeme poměrně široce tématu o jaderné energii a v rámci toho každoročně vyrážíme na jaře „do světa“, abychom si ještě více o tomhle tématu rozšířili obzory. Většinou končí naše putování v Dukovanech, kde kromě jaderné elektrárny navštěvujeme ještě přečerpávací elektrárnu Dalešice. Loňský rok byl tak trochu výjimkou – to se díky obci Střítež podařilo cestu prodloužit až do Temelína…

…text pokračuje