Rekonstrukce tělocvičny finišuje. Projekt financuje zřizovatel školy Obec Dolní Rožínka a spolufinancuje Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpory obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 Podpora obnovy sportovní infrastruktury.

V rámci rekonstrukce proběhly bourací práce a následně byl zateplen strop, instalováno nové osvětlení, nové odvětrávání, byla osazena nová okna s bezpečnostními mřížemi a dveře do šatny. Dále byla položena nová podlaha a nový obklad stěn.

Rekonstrukci provedla na základě výběrového řízení firma Profil Plus s.r.o.