Archiv pro Prosinec, 2010

Beseda pro rodiče předškoláků

Zveme rodiče budoucích prvňáků na neformální besedu, která se uskuteční v úterý 18. ledna v 15.00 h. v budově školy na sídlišti ve 2. třídě – učebně s interaktivní tabulí. Kromě vedení školy bude přítomna také třídní učitelka budoucích prváčků a seznámíme vás se způsobem výuky, s metodami výchovně vzdělávací práce a zodpovíme vám veškeré dotazy.
Též vám umožníme prohlídku školy.


Vánoce ve školce

20. prosince přišly do školky Vánoce. Děkujeme maminkám, které donesly cukroví. Paní učitelky ho nachystaly na tácky a připravily dětem u stolečků pohoštění. Při rozbalování dárečků dětem spokojeností zářila očka.

Všichni zaměstnanci mateřské školy přejí všem krásné svátky, hodně štěstí a zdraví v roce 2011.

…text pokračuje


Vánoční zpívání

Stejně jako loni a uplynulých jedenáct let se na naší škole stalo tradicí předvánoční zpívání žáků 1. stupně u živého betléma. I přes mrazivé počasí se sešlo na 50 zpěváčků. Ty přišli podpořit také malí hudebníci ze ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem se svým panem učitelem.

Doufáme, že jsme se hojnému publiku líbili a že za rok opět Půjdem spolu do Betléma.

…text pokračuje


Radost a vůně

Ruce od mouky, úsměv na tváři a vůně po celé škole. Tak to vypadalo na zámku již od prvního prosince, kdy do cvičného bytu přišli péct prvňáci vánoční cukroví. Další dny je postupně následovali i žáci ostatních tříd. Šikovné maminky a paní učitelky dětem připravily těsto, které potom žáci váleli, vykrajovali nebo dávali do formiček a nakonec upekli.

…text pokračuje


Vánoční setkání v MŠ

Dne 8. prosince uspořádala mateřská škola vánoční setkání rodičů a dětí. Společně jsme za pomoci paní výtvarnice vytvářeli vánoční zvonečky ubrouskovou metodou.

Příjemnou vánoční atmosféru podkreslovaly vánoční melodie. Pro velkou účast a spokojenost všech  doufáme, že se uskuteční další podobná akce.

…text pokračuje


A všichni do pekla!

V pátek 3. 12. se sešli v pekle všichni čertíci 1. stupně. Letošní čertovské hrátky si pro své mladší spolužáky připravili žáci 5. třídy, a proto si k tomu v tělocvičně vybudovali útulné peklo. Na návštěvu pak postupně zvali všechny děti 1.-4. třídy, aby se podívaly, jak to vypadá v čertí škole. Hlavním úkolem čertovské 5. třídy bylo ukázat ostatním, co je čertovské štěstí. Proto si museli příchozí čertíky vyzkoušet, aby je pak, po zvládnutí lehkých úkolů, pasovali mezi sebe jako nové mladé hbité a neopotřebované čerty.

…text pokračuje


Beseda s olympionikem už je minulostí

První prosincový den navštívil naši školu pan Josef Augusta. Přijel za námi, aby nám představil projekt OVOV. Jedná se o 10 soutěžních disciplín, jichž se naši žáci zúčastňují v hodinách TV. Výsledkem bude lepší fyzická kondice a možná účast v okresních kolech OVOV.

…text pokračuje