Od 1.11.2018 škola realizuje projekt s názvem „Podpora dětí, žáků a pedagogů v ZŠ a MŠ Dolní Rožínka“ (reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009374).
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.