Archiv pro Květen, 2020

Výuka pro žáky 9. ročníku od 11. 5.

K 8. 5. přihlášeni všichni žáci.

Dle pokynů Ministerstva školství zahájí naše škola výuku žáků 9. třídy se zaměřením na přípravu na přijímací zkoušky. Účast žáků na výuce není povinná, přesto ji doporučujeme. Dálková výuka bude sice pokračovat, ale bude organizována odlišně (formu upřesníme později).

Výuka bude probíhat dvakrát týdně, a to vždy v úterý a ve čtvrtek počínaje 12. 5. 2020 (úterý). …text pokračuje


Výuka pro žáky 1.-5. třídy od 25. 5.

Počty přihlášených žáků k 18. 5. (počty žáků jsou uzavřeny, případné dodatečné zařazení nepřihlášeného žáka do skupiny lze od 18. 5. konzultovat s ředitelem školy):

Třída ve škole doma družina oběd % ve škole
1. 8 1 4 5 89
2.+3. 9 3 5 7 75
4. 8 7 4 3 53
5. 15 2 3 7 88
Celkem 40 13 16 22 75

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020 (není možné, aby rodič přihlásil dítě do skupiny dodatečně později). …text pokračuje


Provoz mateřské školy od 25. 5.

Provoz mateřské školy bude obnoven v pondělí dne 25. 5. v běžné provozní době.

Pokyny k zajištění hygieny: …text pokračuje


Výuka ZUŠ Bystřice n. P.

Výuka v ZUŠ Bystřice n. P. bude zahájena 25. 5. 2020. Týká se to i detašovaného oddělení v naší škole. Bližší informace podá vedení ZUŠ.