Archiv pro Březen, 2016

Informace z MŠ

 1. Fotografování:
  • V pátek 1. dubna se od 8.00 hodin budou děti fotit:
   • individuálně – téma Broučci – prosím nedávejte dětem trika a košile zelené barvy – splývaly by s pozadím
   • skupinově – foto třídy
   • je možné nechat dítě vyfotit např. se sourozencem či kamarádem – nahlaste prosím p. učitelce
 2. Karneval 2016 (2. dubna od 14 hodin)
  • prosíme rodiče, kteří mají ještě nějaké ceny do tomboly, aby je co nejdříve doručili do školky
  • tombola se bude balit ve středu a ve čtvrtek v dopoledních hodinách

Svátky jara ve školce

„Hody hody doprovody…“ Velikonoce jsou za dveřmi, je třeba se na jarní svátky řádně připravit.
Nejdříve jsme si hráli na zahradníky – setí jarního osení nás bavilo, dokonce jsme zasadili i jeden naklíčený kaštan. Květináčky jsme umístili na světlo, teplo, řádně jsme je zalévali a už čtvrtý den na nás vykoukly první rostlinky.
Vajíčka dostala barevný kabátek zdobený bílými puntíky, aby se v osení pěkně vyjímala. Jako zahradníci a malíři jsme uspěli – a co pekaři? Práce s těstem nám šla pěkně od ruky. …text pokračuje


Vynášení smrtky

Jednou ve středu 23. 3. jsme s prvňáčky a druháky vyrazili vynášet smrtku. Prvně nesli smrtku třeťáci Jára, Kuba a Štěpán. Pak je vystřídala Verča a Patricie a hned po nich Áďa a Anežka, ty z toho rozbolely ruce. Potom ji držela Kája a aby ji nenesla sama, tak jí pomohla Míša a konečně jsem dostal smrtku i já Petr Stejskal s Petrem Lukasem. Šli jsme a šli, až jsme došli k řece a zde jsme my třeťáci smrtku odstrojili a společně ji hodili do vody. Ale Jára zařval: „Hele smrtka spadla na trávu!!“ pak už ji do vody hodili dobře. Zde jsme nazdobili létečko a šli s ním zpátky do školy v Dolní Rožínce. Cesta byla dlouhá asi kilometr a pořád jsme zpívali různé písničky. Moc se mi to líbilo!

Petr Stejskal 3. tř. …text pokračuje


Těžká bitva s historií

Dne 21.března 2016 proběhl souboj mezi 28 žáky – milovníky historie, kteří postoupili z okresního do krajského kola dějepisné olympiády. Bitva se odehrála v Pelhřimově a trvala 90 minut. Adéla Králová z 8. třídy vedla rovnocenný boj s rodem Lucemburků, ale v průběhu rytířského klání přišla zrada ze strany umělců a inteligence gotické doby. Naše bojovnice sice patřila k 27 poraženým, ale díky bohu ne popraveným. Z boje vyšla jako správný rytíř – se ctí. Ádi děkujeme za reprezentaci školy.


Jak jsme četli na Rožínce

Stalo se již tradicí, že se naše škola zapojuje do celorepublikového projektu Česko čte dětem. Celá akce probíhá vždy pod názvem Rožínka čte dětem. Jejím cílem není jen přiblížit malému čtenáři kouzlo knihy jako takové, ale dává šanci i rodičům – a to zastavit se, odpustit si poznámku: „Teď nemám čas!“ a vydat se se svojí ratolestí do světa představ a fantazie. Máme možnost aspoň na chvíli utéct všednímu shonu a zaposlouchat se a hlavně- naslouchat – protože umění naslouchání nám mnohdy chybí (a nejen ve vztahu k dětem). …text pokračuje


Šesťáci na cestách

Měsíc březen byl pro 6. třídu ve znamení exkurzí. Navštívili jsme Velké Meziříčí a Brno. A zde jsou naše zážitky:
Ostrůvek Velké Meziříčí
Viděla jsem tam hada a mohla jsem si ho pochovat. Povídali jsme si a hráli hru, ale nejlepší byl rozchod.

…text pokračuje


Jarní výstava

jarnivystava2016Kulturní komise OÚ Dolní Rožínka ve spolupráci s Rodiči a přáteli ZŠ Dolní Rožínka, z. s. vás zvou na Jarní výstavu, která se uskuteční v sobotu 19. března v kulturním domě v Dolní Rožínce.
Zahájení v 9.00 hod.


Televize a my

Ve čtvrtek 10. března jeli žáci naší školy do televize. V pořadu U nás bylo jejich úkolem ukázat divákům svoji práci ve škole, když jsou zapojení v projektu Tady jsme doma. Zážitky dětí, které si odnesly z ostravského televizního studia TV NOE, je nejlepší si poslechnout z jejich úst naživo. Ale to na našich webových stránkách nelze, proto vám přinášíme některá jejich vyprávění a postřehy přepsané. …text pokračuje