Archiv pro Září, 2009

Týden s Podzimníčkem v MŠ

skleniceV týdnu od 21.9. do 25.9. jsme s dětmi vítali podzim se skřítkem Podzimníčkem.

V pondělí děti dostaly sešitek s omalovánkami, které je provázely celý týden. Zopakovali jsme si písničky a básničky o podzimu.

Druhý den si každý vyrobil draka z papíru. Děti si v této práci procvičily stříhání a lepení.

…text pokračuje


Balónky přátelství

balonkyNaše škola se ve spolupráci se ZŠ Zvole a společností Šikland připojila k oslavám Evropského dne jazyků projektovým dnem Státy Evropy očima dětí.

Projekt byl zahájen už ve čtvrtek 24. 9., kdy se žáci tříd proměnili ve vyslance vybraných států Evropy. Během dne si připravili základní informace a zajímavosti o své zemi, které tvořivým způsobem zpracovali.

…text pokračuje


Exkurze do střediska Ostrůvek

Ve čtvrtek 1. října navštíví žáci 8. třídy středisko ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí, kde absolvují v rámci environmentální výchovy vzdělávací program Voda a život v ní (voda jako nezbytná součást našeho života,  lovení a určování drobných vodních živočichů, jednoduché pokusy na zjišťování vlastností vody).

Odjezd z Dolní Rožínky je v 6.10 hod autobusem ZDAR, linka Bystřice n. P.-Velké Meziříčí (Rožná Jednota 6.04 hod, Dolní Rozsíčka 6.14 hod, Strážek 6.18 hod). Návrat bude ve 13.10 hod do Dolní Rožínky. S sebou si žáci vezmou přezůvky, psací potřeby, peníze na autobus, kapesné podle vlastního uvážení, deštník.


Informace z plenárního zasedání Rady rodičů

V úterý 22. září se konalo plenární zasedání Rady rodičů. Rodiče přivítala předsedkyně paní Eva Joklová. Informovala o přípravě Kateřinské zábavy a požádala rodiče o tradiční příspěvek ve výši 200 Kč (budou vybírat třídní učitelé do 15. října vždy pouze jedenkrát za rodinu). Peněžní prostředky, které rada shromáždí z tohoto příspěvku a z výtěžku Kateřinské zábavy, slouží k podpoře kulturních a sportovních akcí školy, k částečné úhradě cestovného na plavecký výcvik, lyžařský výcvik, vstupné na různé exkurze a odměny žákům.

Ředitel školy informoval rodiče o plánovaných akcích na školní rok 2009/10, o ustavení Školního parlamentu, schránce důvěry, řádu školy, možnostech omlouvání nepřítomnosti žáků,  zájmových kroužcích, termínech konzultací o prospěchu.

Děkujeme všem rodičům, kteří se dostavili v hojném počtu, za zájem o život školy.

…text pokračuje


Evropský den jazyků

jazykyOd roku 2001 je 26. září věnováno oslavám svátku evropských jazyků.

Evropa oplývá opravdovým jazykovým bohatstvím. Hovoří se zde 23 úředními jazyky, více než 60 regionálními či menšinovými jazyky původních komunit, a to nepočítáme jazyky, jimiž mluví občané pocházející z jiných zemí a světadílů. S cílem upozornit na toto nezměrné bohatství zahájily v roce 2001 Evropská unie a Rada Evropy iniciativu Evropský rok jazyků.

…text pokračuje


Plenární zasedání Rady rodičů

Plenární zasedání Rady rodičů se uskuteční v úterý dne 22. září od 15 hodin v budově školy na zámku. Schůzka výboru Rady rodičů se uskuteční od 14.30 hod. v ředitelně školy. Na programu bude schválení příspěvku na školní rok 2009-10, informace ze života školy, příprava Kateřinské zábavy a další organizační záležitosti.

Zveme všechny rodiče.


Exkurze do střediska Ostrůvek

Ve středu 16. září navštíví žáci 6. třídy středisko ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí, kde absolvují v rámci environmentální výchovy vzdělávací program Mezi stromy. V programu si žáci vyzkouší práci s některými lesnickými pomůckami, naučí se měřit výšku stromů a prověří si znalosti o lesních živočiších. …text pokračuje


Nabídka kurzů pro veřejnost

Ve školním roce 2009/10 nabízíme následující kurzy pro veřejnost:

  • Základy práce na počítači
  • Angličtina pro začátečníky
  • Němčina pro začátečníky

O těchto kurzech informujeme veřejnost již od července na teletextových stránkách kabelové televize v Dolní Rožínce. Kurz Základy práce na počítači je již téměř naplněn, do jazykových kurzů jsou přihlášeni pouze 2-3 zájemci.

Všechny kurzy budou placené, kurzovné však stanovíme podle počtu zájemců (přepokládáme částku zhruba 500 Kč na pololetí u počítačového kurzu, u jazykových kurzů vzhledem k ceně učebnic asi 1000 Kč).  Zahájení kurzů plánujeme od října 2009. V případě malého zájmu se jazykové kurzy nebudou realizovat.

Zájemci o kurzy se mohou hlásit přímo v kanceláři školy do 20. září (přihlášky podané na obecním úřadu nám již byly předány).