Archiv pro Říjen, 2020

Informace mateřské školy

V pondělí 2. listopadu proběhne v mateřské škole od 8 hodin vánoční focení dětí.

Mateřská škola bude v době od 26. do 30 října z důvodu odhlášení dětí uzavřena. Provoz bude obnoven v pondělí 2. listopadu.


Co se v družině dělo v září a říjnu

Začátek školního roku

Letošní školní rok v družině v budově na sídlišti začal s napětím a velkými obavami, jelikož v dnešní nelehké době jsme si nebyli s dětmi jisti, jak dlouho se budeme setkávat a jestli bude možné naplánovat nějaké mimořádné odpolední akce.

…text pokračuje


Čas draků v MŠ


Podívejte milé děti, co to na obloze letí? Je to papírový drak, vyletěl až do oblak.

Podzimní čas je krásný, pestrý a u nás v MŠ byl nápaditý, voňavý a hýřil i všemi barvami. Děti se opravdu pustily do každé výzvy, práce, aktivity. Tak proč si nezkusit upéct švestkový táč? Vždyť jsme na něj měli všichni chuť a švestky zrají na stromech. Jak jsme si řekli, tak se i stalo. Táč byl vynikající. Také papíroví draci se povedli. …text pokračuje


Organizace distančního vzdělávání od 14. října

Na základě rozhodnutí vlády ČR přechází základní škola od středy 14. října na distanční formu výuky v plném rozsahu. Zároveň od 14. října rušíme způsob organizace distanční výuky na 2. stupni, který platil od pondělí 12. října.

Organizace výuky

Distanční výuka bude organizována podle rozvrhu, který platí od 1. září 2020. Nebude probíhat tělesná výchova, pracovní činnosti a výtvarná výchova. Ostatní předměty budou vyučovány dle priorit stanovených v Řádu školy. Nejvyšší prioritu má český jazyk, matematika a cizí jazyk (těmto předmětům bude věnován největší prostor).

Dle Řádu školy je účast na vyučování povinná. Proto bude zaznamenávána neúčast žáků na distanční výuce a rodič bude povinen tuto neúčast omlouvat třídnímu učiteli (viz dodatek Řádu školy).

…text pokračuje


Informace mateřské školy

Aktualizace 13. října 2020.

Provoz mateřské školy probíhá i nadále bez omezení.


Distanční vzdělávání od 12.10. do 16.10.

Tato organizace se ruší dne 13. října a nahrazuje se plnou distanční výukou ve všech třídách od středy 14. října.

Dle nařízení vlády ze dne 8. 10. 2020 bude v týdnu od 12.10 do 16.10. probíhat v SEDMÉ a DEVÁTÉ třídě vzdělávání formou distanční výuky. Žáci těchto dvou tříd mají pro tento týden stanovený speciální rozvrh, který se snaží zohlednit to, jakou formou se budou vzdělávat. Rozvrh je pro ně závazný a jejich účast na výuce se řídí podobnými pravidly, jako při prezenčním vzdělávání (kdy jsou přítomni ve škole). Nedodržení má potom stejné následky a řídí se školním řádem (viz předchozí příspěvky). …text pokračuje


Organizace vzdělávání od 12. října

Tato organizace se ruší dne 13. října a nahrazuje se plnou distanční výukou ve všech třídách od středy 14. října.

Od 12. 10. 2020 0:00 hod do 25. 10. 23:59 hod se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

–        omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd. Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. …text pokračuje


Dodatky řádu školy a řádu školní jídelny

Pedagogická rada schválila dodatek Řádu školy a Vnitřního řádu školní jídelny pro případ přechodu školy na distanční formu vzdělávání.

Žádáme rodiče i žáky, aby si dokumenty prostudovali.

 

Dodatek Řádu školy2020

Dodatek vnitřního řádu jídelny2020