Vedení školy  
Ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský
Zástupce ředitele školy, metodik prevence patologických jevů Mgr. Pavel Špaček
Vedoucí učitelka MŠ Ivana Joklová
Vedoucí metodického sdružení 1. stupně PaedDr. Ivana Janoušová
Výchovný poradce Mgr. Markéta Tomášková

Třídní učitelé      
1. třída PaedDr. Ivana Janoušová 6. třída Mgr. Hana Punčochářová
Asistentka pedagoga Lenka Pospíchalová 7. třída Mgr. Markéta Tomášková
2. třída Mgr. Simona Špačková 8. třída Mgr. Monika Šoustarová
3. třída PaedDr. Ivana Janoušová Asistentka pedagoga Radka Žáková
Eva Kadaníková
4. třída Mgr. Jitka Synková 9. třída Mgr. Lenka Klimešová
5. třída Mgr. Jitka Synková

Další pedagogičtí pracovníci ZŠ
Mgr. Dagmar Vetešníková
MgA. Petra Špačková Lintymerová
Bc. Filip Škutchan

Pedagogové MŠ  
Vedoucí učitelka Ivana Joklová
Učitelka – 1. třída Ivana Joklová
Ivana Křenková
Učitelky – 2. třída Mgr. Iva Daňková
Jiřina Mahlová

Školní družina  
Družina v budově na sídlišti Lenka Pospíchalová
Družina v budově zámku Radka Žáková

Provozní zaměstnanci      
Učetní Eva Peňázová Uklízečka Irena Bartoňková
Školník Vlastimil Skalník Uklízečka Radka Fialová
Vedoucí školní kuchyně Blanka Štětková Uklízečka Jitka Tatíčková
Kuchařka Štěpánka Vařejková Uklízečka Marie Ťupová
Kuchařka Pavlína Bílková