Vedení školy  
Ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský
Zástupce ředitele školy, metodik prevence patologických jevů Mgr. Pavel Špaček
Vedoucí učitelka MŠ Ivana Joklová
Vedoucí metodického sdružení 1. stupně PaedDr. Ivana Janoušová
Výchovný poradce Mgr. Radka Janečková

Třídní učitelé      
1. třída Mgr. Simona Špačková 6. třída Mgr. Markéta Tomášková
2. třída Mgr. Jitka Synková 7. třída Ing. Pavel Chudoba
3. třída PaedDr. Ivana Janoušová Asistentka pedagoga Radka Žáková
Eva Kadaníková
4. třída PaedDr. Ivana Janoušová 8. třída Mgr. Lenka Klimešová
5. třída Mgr. Dagmar Vetešníková 9. třída Mgr. Hana Punčochářová
Asistentka pedagoga Lenka Pospíchalová

Další pedagogičtí pracovníci ZŠ
Mgr. Radka Janečková
MgA. Petra Špačková Lintymerová

Pedagogové MŠ  
Vedoucí učitelka Ivana Joklová
Učitelka – 1. třída Ivana Křenková
Učitelka – 2. třída Marie Horová

Školní družina  
Družina v budově na sídlišti Lenka Pospíchalová
Družina v budově zámku Radka Žáková

Provozní zaměstnanci      
Učetní Eva Peňázová Uklízečka Irena Bartoňková
Školník Vlastimil Skalník Uklízečka Radka Fialová
Vedoucí školní kuchyně Blanka Štětková Uklízečka Jitka Tatíčková
Kuchařka Štěpánka Vařejková Uklízečka Marie Ťupová
Kuchařka Pavlína Bílková