Vedení školy  
Ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský
Zástupce ředitele školy, metodik prevence patologických jevů Mgr. Pavel Špaček
Vedoucí učitelka MŠ Ivana Joklová
Vedoucí metodického sdružení 1. stupně PaedDr. Ivana Janoušová
Výchovný poradce Mgr. Radka Janečková

Třídní učitelé      
1. třída Mgr. Jitka Synková 6. třída Ing. Pavel Chudoba
2. třída PaedDr. Ivana Janoušová Asistentka pedagoga Radka Žáková
Eva Kadaníková
3. třída PaedDr. Ivana Janoušová 7. třída Mgr. Lenka Klimešová
4. třída Mgr. Simona Špačková 8. třída Mgr. Hana Punčochářová
5. třída Mgr. Dagmar Vetešníková Asistentka pedagoga Lenka Pospíchalová
9. třída Mgr. Markéta Tomášková

Další pedagogičtí pracovníci ZŠ
Mgr. Radka Janečková

Pedagogové MŠ  
Vedoucí učitelka Ivana Joklová
Učitelka Ivana Křenková

Školní družina  
Družina v budově na sídlišti Lenka Pospíchalová
Družina v budově zámku Radka Žáková

Provozní zaměstnanci      
Učetní Eva Peňázová Uklízečka Irena Bartoňková
Školník Zdeněk Peňáz Uklízečka Bohuslava Targošová
Vedoucí školní kuchyně Blanka Štětková Uklízečka Jitka Tatíčková
Kuchařka Štěpánka Vařejková Uklízečka Marie Ťupová
Kuchařka Pavlína Bílková