Vedení školy  
Ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský
Zástupce ředitele školy, metodik prevence patologických jevů Mgr. Pavel Špaček
Vedoucí učitelka MŠ Ivana Joklová
Vedoucí metodického sdružení 1. stupně PaedDr. Ivana Janoušová
Výchovný poradce Mgr. Radka Janečková

Třídní učitelé      
1. třída PaedDr. Ivana Janoušová 6. třída Mgr. Lenka Klimešová
2. třída PaedDr. Ivana Janoušová 7. třída Mgr. Hana Punčochářová
3. třída Mgr. Jitka Synková Asistentka pedagoga Lenka Pospíchalová
4. třída Mgr. Dagmar Vetešníková 8. třída Mgr. Markéta Tomášková
5. třída Mgr. Simona Špačková 9. třída Mgr. Ondřej Dvořák
Asistentka pedagoga Ivana Křenková

Další pedagogičtí pracovníci ZŠ
Mgr. Radka Janečková

Pedagogové MŠ  
Vedoucí učitelka Ivana Joklová
Učitelka Marie Horová

Školní družina  
Družina v budově na sídlišti Lenka Pospíchalová
Družina v budově zámku Ivana Křenková

Provozní zaměstnanci      
Učetní Eva Peňázová Uklízečka Irena Bartoňková
Školník Zdeněk Peňáz Uklízečka Bohuslava Targošová
Vedoucí školní kuchyně Blanka Štětková Uklízečka Jitka Tatíčková
Kuchařka Štěpánka Vařejková Uklízečka Marie Ťupová
Kuchařka Marie Mičánková