Vedení školy  
Ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský
Zástupce ředitele školy, metodik prevence patologických jevů Mgr. Pavel Špaček
Vedoucí učitelka MŠ Ivana Joklová
Vedoucí metodického sdružení 1. stupně PaedDr. Ivana Janoušová
Výchovný poradce Mgr. Radka Janečková
Třídní učitelé      
1. třída PaedDr. Ivana Janoušová 6. třída Mgr. Lenka Klimešová
2. třída PaedDr. Ivana Janoušová 7. třída Mgr. Hana Punčochářová
3. třída Mgr. Jitka Synková Asistentka pedagoga Lenka Pospíchalová
4. třída Mgr. Dagmar Vetešníková 8. třída Mgr. Markéta Tomášková
5. třída Mgr. Simona Špačková 9. třída Mgr. Ondřej Dvořák
Asistentka pedagoga Ivana Křenková
Další pedagogičtí pracovníci ZŠ
Mgr. Lenka Klimešová
Pedagogové MŠ  
Vedoucí učitelka Ivana Joklová
Učitelka Iveta Fendrychová, zastupuje Marie Horová
Školní družina  
Družina v budově na sídlišti Lenka Pospíchalová
Družina v budově zámku Ivana Křenková
Provozní zaměstnanci      
Učetní Eva Peňázová Uklízečka Irena Bartoňková
Školník Zdeněk Peňáz Uklízečka Bohuslava Targošová
Vedoucí školní kuchyně Blanka Štětková Uklízečka Jitka Tatíčková
Kuchařka Štěpánka Vařejková Uklízečka Marie Ťupová
Kuchařka Marie Mičánková