Naše škola se neustále snaží zlepšovat komunikaci s rodiči, žáky i veřejností. Přejeme si, aby rodiče žáků s námi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme totiž, že spolupráce a partnerská komunikace školy a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám.

Proto jsme rádi, že se můžeme  na základě splnění kritérií pochlubit zařazením mezi 16 certifikovaných škol Kraje Vysočina, kterým byla udělena značka Rodiče vítáni.  Podrobnosti lze najít na stránce www.rodicevitani.cz.

…text pokračuje