Archiv pro Březen, 2010

Vítání jara

Děti ze zámecké školní družiny už s paní Zimou Moranou skoncovaly. Spálily ji. Nám už se letošní zima zdála taky opravdu dlouhá, proto jsme příchod skutečného jara pojistili ještě tradičním „vynášením smrtky“ a jejím utopením v potoce. …text pokračuje


Rožínka četla dětem

Již potřetí se základní škola v Dolní Rožínce zapojila do projektu s názvem Bystřicko čte dětem, jenž je součástí celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem. Jeho cílem je poukázat na význam pravidelného předčítání pro emocionální vývoj dětí.

V kouzelné atmosféře vyčarované tlumeným osvětlením, houpacím křeslem a jemnou hudbou se letos četlo z děl klasiků české literatury pro děti – Františka Hrubína a Boženy Němcové, jejichž kulatá výročí narození si letos připomínáme. …text pokračuje


… a stálo to za to.

Zimo, ty jsi bílá paní,

končí tvoje kralování,

sundej bílou korunu a sesedni ze trůnu.

Už je na tě čas,  za rok přijdeš zas.

…s touto a jinými básničkami se děti ze ŠD a s paní Zimou Moranou vydaly na nedaleké přírodní koupaliště Lom. …text pokračuje


Vesmírné divadlo

Žáci 4. a 5. třídy se chystají ve čtvrtek 25.3. pod vesmírnou oblohu. Vyrazí společně na výukový pořad do planetária Mikuláše Koperníka v Brně, kde někteří poprvé prožijí „Vesmírné divadlo“.


Klub Krteček pro předškoláky

Předškoláci, začínáme!

Klub Krteček zahájí svou činnost ve čtvrtek 8.4.2010 v 13.15 hodin v učebně 1. třídy. Přineste si s sebou přezůvky a svého plyšového kamaráda.

Už se na vás těší KRTEČEK.


„Šplhouni“

Vzpomínáte si ještě, jak vám šlo ve škole šplhání na tyči?

Naši žáci ze čtvrté a páté třídy si byli ve čtvrtek 18.3. vyzkoušet své „šplhounské“ dovednosti ve Žďáře nad Sázavou.

…text pokračuje


Adámek dostal dopis

Vzpomínáte si ještě na oslavu Dne jazyků na naší škole, která se konala dne 25. září 2009? Už je to dávno, viďte? Děti při ní vypouštěly balónky přátelství. O této zdařilé akci i o tom, že některé balónky našly své kamarády, jsme vás již informovali a vy si můžete tyto zprávy najít v našem archívu.

Jaké bylo naše překvapení, když prvňáček Adámek v pondělí (půl roku po vypuštění balónků) mával na celou třídu psaníčkem adresovaným právě jemu. A dovolil nám do dopisu nahlédnout…

Třeba se také dočkáte!


Obvodní kolo recitační soutěže

Jak už jsme se dříve zmínili vyslali jsme zástupce – recitátory do obvodního kola recitační soutěže. Ta se konala 5. března v Bystřici nad Pernštejnem. Naši žáci se mezi konkurencí neztratili, i když je všechny přepadla pořádná tréma. Ve dvou kategoriích jsme obsadili „medailové“ pozice! Štěpánka Vařejková (1. místo) a Jan Kupský (2. místo) postupují do okresního kola. To se uskuteční 15. března ve Žďáře nad Sázavou. Držíme pěsti!