Štítky Výuka

Distanční vzdělávání od 12.10. do 16.10.

Tato organizace se ruší dne 13. října a nahrazuje se plnou distanční výukou ve všech třídách od středy 14. října.

Dle nařízení vlády ze dne 8. 10. 2020 bude v týdnu od 12.10 do 16.10. probíhat v SEDMÉ a DEVÁTÉ třídě vzdělávání formou distanční výuky. Žáci těchto dvou tříd mají pro tento týden stanovený speciální rozvrh, který se snaží zohlednit to, jakou formou se budou vzdělávat. Rozvrh je pro ně závazný a jejich účast na výuce se řídí podobnými pravidly, jako při prezenčním vzdělávání (kdy jsou přítomni ve škole). Nedodržení má potom stejné následky a řídí se školním řádem (viz předchozí příspěvky). …text pokračuje


Tiskovka s dětskou olympioničkou

Ve středu 7. února jsme ve 4. třídě uskutečnili neobvyklou hodinu slohu. Paní učitelka požádala naši starší spolužačku, aby mezi nás přišla a pomohla nám s učením – tentokrát jsme si vyzkoušeli roli novinářů na tiskové konferenci.

Naše příprava byla delší, protože jsme si museli promyslet otázky a seznámit se s hlavní náplní naší „tiskovky“, kterou byla VIII. zimní olympiáda dětí a mládeže a biatlon.

…text pokračuje


Pracovní činnosti v angličtině

aneb HAPPY HALLOWEEN!

Bloody tooth, halloween alien, smelly Jason, yellow ghost, red eye, green wolf, creepy player, stupid chestnut, sparkling hat, magic pumpkin – to jsou anglická označení dýní a dýněček, které si u příležitosti oslav Halloweenu nazdobili a pojmenovali žáci třetí třídy, kteří v letošním roce začali s angličtinou naostro. …text pokračuje