Archiv pro Květen, 2017

Plavci v cíli

V úterý 30. května zakončili žáci 2. a 3. třídy svůj letošní plavecký kurz. V závěrečné 10. lekci zúročili všechny získané dovednosti, poměřili svoje síly při závodech družstev, ale také prokázali, že dokáží respektovat možnosti svých spolužáků, umí je povzbudit, pochválit i uznat porážku.

…text pokračuje


Výsledky zápisu do mateřské školy

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto: …text pokračuje


Květen v družině

Den matek je velmi krásný svátek, který je rozšířen po celém světě. Oficiálně připadá na druhou květnovou neděli. Proto hlavním úkolem květnových dnů ve školní družině na 1. stupni byla příprava a výroba drobných dárečků, přáníček a upomínkových předmětů k tomuto významnému dni. Všechny děti si pro své milé a starostlivé maminky vyrobily „ srdíčkovou otevřenou náruč“ se svým autoportrétem, vzkazem a slibem pro svoji mámu. Některé vzkazy byly opravdu dojemné, ale zároveň zavazující.  Následující citáty mluví za vše.

…text pokračuje


Připomněli jsme si výročí

Žáci 5.-9. třídy měli v pátek 26. 5. 2017 mimořádnou možnost poznat život v 18. století do takových detailů jako byla osobní hygiena, oblečení, účesy či sňatky tohoto historického období.

Přednášku u příležitosti 300 let od narození Marie Terezie – královny české a uherské, manželky císaře Svaté říše římské, arcivévodkyně rakouské…vedla paní Dana Šimková.

…text pokračuje


Prevence dětských úrazů

Žáci 3. třídy se v pátek 26. 5. 2017 zapojili do preventivního programu Kraje Vysočina, který proběhl na Základní škole Nádražní v Bystřici nad Pernštejnem.

Den prevence dětských úrazů pořádal Český červený kříž ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a žáci se během dopoledního programu seznámili s nejrůznějšími nástrahami života, se kterými se mohou setkat sami nebo se mohou stát někomu z jejich blízkých.

…text pokračuje


O Novém Městě víme mnoho nového

Přestože má v názvu slovo „Nové“, představilo se Nové Město na Moravě žákům 1. – 3. třídy při jejich školním výletě jako město s řadou historických památek.

V  prostorách někdejšího zámku se při prohlídce Horácké galerie děti seznámily s tím, co jsou sochy, sousoší, reliéf, obraz, krajinomalba i portrét. V Horáckém muzeu nás pobavil Vírský mlýnek se všemi svými pohyblivými figurkami. Strašidla v podzemí budila u dětí nemalý respekt a obavy, ale snahou hejkala, bludiček, čertů a dalších nebylo nahánět hrůzu, ale seznámit školáky s místními pověstmi.

Při komentované prohlídce náměstí jsme se podívali i do nejstaršího a nejhlubšího městského sklepa, obdivovali jsme vyobrazené příběhy na zdech kostela a připomněli si smutný příběh židovské dívky Hany Brady a její rodiny.

…text pokračuje


Putování ke studánce

Letošní zima se nechtěla velmi dlouho vzdát své vlády, a tak se nám poprvé stalo, že jsme se k „naší“ studánce chystali nadvakrát.

Nejdříve si žáci 1. – 3. třídy plánovali svůj výšlap na pátek 12. 5., ale po vydatné ranní spršce se rozhodli svoji túru raději odložit. Tak si aspoň tento den ve škole o významu vody pro lidstvo povídali a nechyběl ani každoroční poslech skladby Bohuslava Martinů Otvírání studánek.

…text pokračuje


Vesna ve školní družině

Vesna je zastaralý název pro jedno ze čtyř ročních období – jaro. V mírném pásu se vyznačuje začátkem vegetativní aktivity rostlin a zároveň zvýšením aktivity živočichů. Začínají se prodlužovat dny a otepluje se. Tato všeobecná definice pro vysvětlení pojmu jara – tolik očekávaného po dlouhé mrazivé zimě – se však letos nepotvrdila.  Některé dny byly sice příjemně laděné do jara – sluníčko se usmívalo na blankytně modré obloze. Bylo jich však málo. Oproti tomu nás však v dalších dnech překvapivě přivítal sníh, mráz déšť a silný vítr.

…text pokračuje