Archiv pro Září, 2017

Což takhle dát si řepu… (přidáno video)

aneb ústředním motivem Evropského dne jazyků se na naší škole stala pohádka O veliké řepě, kterou bylo možno slyšet v podání žáků v češtině, němčině a angličtině. Během příjemného dopoledne zaznělo kulturním domem mnoho krásných vystoupení. …text pokračuje


Informace z plenárního zasedání RR

V pondělí 25. září se konalo plenární zasedání Rodičů a přátel ZŠ Dolní Rožínka, z. s. Děkujeme především maminkám a jednomu tatínkovi, které se zapojily do příprav letošní Kateřinské zábavy (získávání sponzorských příspěvků, pořadatelská služba na zábavě, úklid KD). Bez spolupráce rodičů bychom takovou akci nemohli uspořádat. …text pokračuje


Startujeme

Startujeme – to je název programu centra Nadosah, který jsme absolvovali 20.9.2017. Zahráli jsme si zajímavé hry, povídali si o tom, jak se ve třídě se svými spolužáky cítíme, bavili se o tom, co jeto tolerance, vzájemná úcta a důvěra. Věříme, že program přispěl k pozitivní atmosféře v naší třídě, a že nás zase o kousek dál posunul.


Šesťáci na cestách

Tak máme za sebou první letošní akci – exkurzi ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek, Velké Meziříčí. Vyrazili jsme po šesté hodině ráno linkovým autobusem, ve „Velmezu“ navštívili supermarket Penny, kde jsme si nakoupili svačinky a o půl osmé už začínali náš program – Včely a ti druzí. …text pokračuje


Dolní Rožínka získala dotaci na modernizaci školy

Obec Dolní Rožínka (zřizovatel ZŠ a MŠ Dolní Rožínka) uspěla s žádostí o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR – výzva č. 46 Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura základních škol“. Tento program podporuje zejména stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol – odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj. cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. …text pokračuje


Výuka katolického náboženství

Výuka katolického náboženství bude zahájena ve čtvrtek 21. září ve 12.10 hod. (žáci 1. a 2. třídy) a ve 13.10 hod. (ostatní – budova 2. stupně). Podrobnosti k výuce náboženství sdělí pan farář.


Lyžařský výcvik 2018

ZdobiceJako každoročně připravujeme i letos pro naše žáky lyžařský výcvik. Ten je součástí školního vzdělávacího programu pro žáky 7. třídy, ale mohou se ho zúčastnit i žáci 4.-9. třídy. Výcvik probíhá na vlastních sjezdových lyžích nebo na snowboardech. Kurz se uskuteční 21.-26. ledna 2018 ve Zdobnici v Orlických horách. …text pokračuje


Plenární zasedání rodičů a přátel školy

Schůzka spolku Rodiče a přátelé ZŠ Dolní Rožínka z. s. se uskuteční v pondělí dne 25. září od 15  hodin v budově školy na zámku. Na programu bude volba zástupce rodičů do školské rady, schválení příspěvku na školní rok 2017-18, informace ze života školy, příprava Kateřinské zábavy a další organizační záležitosti – nejedná se o konzultace k prospěchu a chování.

Byli bychom rádi, kdyby se do činnosti spolku zapojilo aktivně více rodičů. …text pokračuje