Zápis ze zasedání školské rady dne 16. 9. 2021

Školská rada se sešla  ve složení:  Vlastimil Skalník, Jana Kuchařová a Mgr. Hana Punčochářová, přítomen byl ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský.

Školská rada se seznámila s následujícími dokumenty:

 • výroční zpráva za školní rok 2020/21,
 • rozpočet školy,
 • ŠVP ZV od 1. 9. 2021 (revize školního vzdělávacího programu).
Zápis ze zasedání školské rady dne 17. 9. 2019

Školská rada se sešla  ve složení:  Vlastimil Skalník, Jana Kuchařová a Mgr. Hana Punčochářová, přítomen byl ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský.

Školská rada se seznámila s následujícími dokumenty:

 • výroční zpráva za školní rok 2018/19,
 • rozpočet školy,
 • školní řád platný od 1. 9. 2017.

Ředitel školy seznámil radu s opravami, které byly ve škole provedeny během prázdnin.

Zápis ze zasedání školské rady dne 18. 9. 2018

Školská rada se sešla  ve složení:  Vlastimil Skalník, Eva Joklová a Mgr. Jitka Synková, přítomen byl ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský.

Školská rada se seznámila s následujícími dokumenty:

 • výroční zpráva za školní rok 2017/18,
 • doložka k řádu školy týkající se GDPR,
 • průběh oprav školy.
Zápis ze zasedání školské rady dne 6. 9. 2017

Školská rada se sešla  ve složení:  Vlastimil Skalník, Eva Joklová a Mgr. Jitka Synková, přítomen byl ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský.

Školská rada se seznámila s následujícími dokumenty:

 • výroční zpráva za školní rok 2016/17,
 • upravený ŠVP ZV platný od 1. 9. 2017,
 • školní řád platný od 1. 9. 2017.

Ředitel školy seznámil radu s opravami, které byly ve škole provedeny během prázdnin, s projektem na budování odborných učeben v rámci projektu IROP MMR a projektem na opravu tělocvičny (podán v srpnu 2017).

Zápis ze zasedání školské rady dne 27. 9. 2016

Školská rada se sešla  ve složení:  Eva Joklová a Mgr. Jitka Synková, přítomen byl ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský.

Vlastimil Skalník se omluvil z pracovních důvodů.

Školská rada se seznámila s následujícími dokumenty:

 • výroční zpráva za školní rok 2014/15,
 • upravený ŠVP ZV platný od 1. 9. 2016

Ředitel školy seznámil radu s opravami, které byly ve škole provedeny během prázdnin.

Zápis ze zasedání školské rady dne 1. 9. 2015

Školská rada se sešla  ve složení:  Vlastimil Skalník a Mgr. Jitka Synková, přítomen byl ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský.

Eva Joklová se omluvila z pracovních důvodů.

Školská rada schválila Doplněk č. 1 k Řádu školy, který vstupuje v platnost dne 1. 9. 2015.

Školská rada se seznámila s následujícími dokumenty:

 • výroční zpráva za školní rok 2014/15,
 • plnění rozpočtu školy v 1. pololetí roku 2015.

Ředitel školy seznámil radu s opravami, které byly ve škole provedeny během prázdnin.

Zápis ze zasedání školské rady dne 22. 9. 2014

Školská rada se sešla  ve složení:  Vlastimil Skalník a Mgr. Jitka Synková, přítomen byl ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský.

Eva Joklová se omluvila ze zdravotních důvodů.

Školská rada se zabývala:

 • nemocností dětí v mateřské škole,
 • režimem dne v mateřské škole,
 • potřebami oprav ve škole (výměna oken, vybavení kuchyně, střecha).

Školská rada se seznámila s následujícími dokumenty:

 • výroční zpráva za školní rok 2013/14,
 • plnění rozpočtu školy v 1. pololetí roku 2014.

Ředitel školy seznámil radu s opravami, které byly ve škole provedeny během prázdnin:

 • rekonstrukce učebny fyziky a chemie,
 • malování ve všech budovách školy.
Zápis ze zasedání školské rady dne 28. 8. 2013

Školská rada se sešla  ve složení: Eva Joklová a Mgr. Jitka Synková, přítomen byl ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský.

Vlastimil Skalník se omluvil pro pracovní vytížení.

Mgr. Jitka Synková byla zvolena členem rady za zaměstnance ZŠ a MŠ Dolní Rožínka.

Školská rada se seznámila s následujícími dokumenty:

 • výroční zpráva za školní rok 2012/13,
 • plnění rozpočtu školy v 1. pololetí roku 2013,
 • změny ve Školním vzdělávacím programu základní školy ve školním roce 2013/14.

Ředitel školy seznámil radu s opravami, které byly ve škole provedeny během prázdnin:

 • oprava kanalizace v budově školní kuchyně,
 • malování ve všech budovách školy,
 • oprava střech a čištění okapů na budovách školy,
 • oprava obložení v tělocvičně.
Zápis ze zasedání školské rady dne 3. 9. 2012

Školská rada se sešla  ve složení: Vlastimil Skalník, Eva Joklová a Mgr. Anna Knoflíčková, přítomen byl ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský.

Školská rada se seznámila s následujícími dokumenty:

 • výroční zpráva za školní rok 2011/12,
 • Řád základní školy,
 • Řád mateřské školy a Směrnice k úplatě v MŠ,
 • plnění rozpočtu školy v 1. pololetí roku 2012,
 • změny ve Školním vzdělávacím programu základní školy ve školním roce 2012/13.

Ředitel školy seznámil radu s opravami, které byly ve škole provedeny během prázdnin.

 Zápis ze zasedání školské rady dne 16. 9. 2011

Školská rada se sešla  ve složení: Vlastimil Skalník, Eva Joklová a Mgr. Anna Knoflíčková, přítomen byl ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský.

Školská rada se seznámila s následujícími dokumenty:

 • výroční zpráva za školní rok 2010/11,
 • plán práce školy na školní rok 2011/12,
 • připravovaný rozpočet na rok 2012.

Ředitel školy seznámil radu s opravami, které byly ve škole provedeny během prázdnin.

Zápis z ustavujícího zasedání školské rady dne 1. 3. 2011

Školská rada se sešla  ve složení: Jitka Večeřová, Božena Juklová, Vlastimil Skalník, Eva Joklová a Mgr. Anna Knoflíčková, přítomen byl ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský.

Ředitel školy poděkoval dosavadním členům rady Jitce Večeřové a Boženě Juklové za dlouholetou práci ve školské radě. Poté seznámil nově zvolené členy rady V. Skalníka, E. Joklovou a A. Knoflíčkovou s ustanoveními školského zákona, které se týkají školské rady.

Poté proběhla volba předsedy školské rady. Předsedou byl zvolen pan Vlastimil Skalník.

Složení rady:

Vlastimil Skalník, předseda, zástupce zřizovatele

Eva Joklová, zástupkyně rodičů

Anna Knoflíčková, zástupkyně školy

Zápis ze zasedání školské rady dne 30. 8. 2010

Školská rada se sešla  ve složení: Jitka Večeřová, Božena Juklová a Mgr. Anna Knoflíčková, přítomen byl ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský.

Rada byla seznámen s následujícími dokumenty:

 • Inspekční zpráva z inspekce ve dnech 15.-18. 6. 2010
 • Výroční zpráva za školní rok 2009-10
 • Učební plán školy od 1. 9. 2010 (změna v ŠVP)
 • Projekt EU Zlepšení podmínek vzdělávání v základních školách
 • Plnění rozpočtu do července 2010
Zápis ze zasedání školské rady dne 11. 5. 2010

Školská rada se sešla ve složení: Jitka Večeřová, Božena Juklová, Mgr. Anna Knoflíčková, Mgr. Vladimír Makovský.

Rada projednala:

1. Postup školy při řešení problémového chování žáků.

 • Rozhovor se žákem.
 • Informace rodičům, konzultace problému, výchovné opatření.
 • Ve složitějších případech konzultace s pedagogicko-psychologickou poradnou.
 • V případě podezření na spáchání trestného činu informování Policie ČR a sociální kurátorky.

2. Dotazníky pro rodiče a žáky školy na internetových stránkách.

3. Zvýšení informovanosti rodičů (možnost dne otevřených dveří, častější konzultace o prospěchu a chování).

Zápis ze zasedání školské rady dne 8. 12. 2009

Školská rada se sešla ve složení: Jitka Večeřová, Božena Juklová, Mgr. Anna Knoflíčková, Mgr. Vladimír Makovský.

Rada projednala rozpočet školy na rok 2010.

Dále proběhla diskuse na téma akcí v kulturním domě, problémy s financováním provozu školy.

Zápis ze zasedání školské rady dne 27. 8. 2009

Školská rada se sešla  ve složení: Jitka Večeřová, Božena Juklová a Mgr. Pavel Špaček, přítomen byl ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský.

Rada projednala:

 • návrh na volbu nového zástupce školy v radě,
 • školní řád a pravidla hodnocení žáků.

Rada byla seznámena s výroční zprávou za školní rok 2008-09 a plánem práce na rok 2009-10.