Archiv pro Leden, 2011

Prvňáčci dostali svá první vysvědčení

Letošní leden byl poněkud šetrný na sněhovou nadílku, ale při rozdávání vysvědčení v první třídě nešetřil s jedničkami. Aby prvňáci dokázali, že si své jedničky zaslouží, připravili si pro rodiče slavnostní besídku. Konala se v pondělí 31. ledna.

V programu besídky žáci nejprve předvedli, jak se naučili číst, počítat a v malém divadelním představení pohádky O 12 měsíčkách ukázali svoje znalosti z prvouky. Následovalo pásmo zimních básniček – třeba o nemocné Kateřině, o nešikovném hokejistovi, o koroptvičkách, nebo o tom, co musí udělat leden. Děti publiku zazpívaly písničku o nemocném slůněti, nebo o sněhulákovi, kterého si postavily jen tak pro radost.

…text pokračuje


Břišní tanečnice v Bukově

V sobotu 22.1.2011 se členky našeho kroužku břišních tanců zúčastnily předtančení na plese v Bukově.

Vystoupení tanečnic mělo velký úspěch a dívky dostaly nabídky na další akce.

videoukázka


Škola se zapojí do mezinárodního výzkumu

Na přelomu dubna a května tohoto roku budou na 180 vybraných základních školách v České republice realizovány mezinárodní vzdělávací výzkumy PIRLS a TIMS (projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR), které zjišťují úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků 4.ročníku ve více než 60 zemích celého světa. Výzkum je realizován pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. …text pokračuje


Co přináší projekt EU

IMG_0624V září 2010 zahájila naše škola projekt EU Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Po vybavení tříd moderní interaktivní technikou začalo především pro pedagogy období náročné práce. Museli se s touto technikou důkladně seznámit, naučit se s ní pracovat, ale hlavně museli začít připravovat nové materiály, které přináší do výuky nový náboj, motivují žáky k lepším výkonům a také je vtahují více do procesu poznávání. Za těch několik měsíců učitelé připravili a ve výuce využili desítky kvalitních materiálů, jejichž náročné přípravě obětovali často i svůj volný čas. Oceněním je jim však určitě to, když vidí, že vyučování žáky zajímá, někdy možná dokonce baví. 🙂

…text pokračuje


Školou duněly bubny

Ve středu 19. ledna jsme se setkali s „bubeníčkem“. Po roce k nám znovu přijel pan Lukáš Vídenský (tentokrát za žáky 6.-9. třídy) a dovezl nám ukázat bubny z celého světa. Kromě toho, že jsme se o bubnech dověděli spoustu zajímavého, největší zážitek jsme měli, když nám je půjčil, abychom si s ním zahráli. Bubnováním nám ukázal, že hra nás dokáže rozveselit, rozesmát a pozitivně naladit. …text pokračuje


Plavu si, ani nevím jak…

Během listopadu začal žákům 2. a 3. třídy plavecký výcvik ve Žďáře nad Sázavou. V letošním roce byla výuka posunuta na zimní období z důvodu plánované rekonstrukce bazénu. Děti zodpovědně „pilují“ plavecké styly a těší se, že je využijí v létě u rybníků, koupališť nebo u moře. Při výuce plavání nejsou důležité jen výkony, ale také to, že se děti učí překonávat překážky, mnohdy i samy sebe. Žáci se řídí pokyny lektorek, učí se dodržovat zásady bezpečnosti a také vzájemné toleranci a ohleduplnosti.

…text pokračuje


Štěstí přeje připraveným

V úterý 18. ledna v 9.20 hod. se všemi třemi budovami školy ozvalo zlověstné volání Hoří!, Hoří! Všichni, kdo se ve škole v tu chvíli nacházeli, museli co nejrychleji opustit budovu. Podařilo se to během 2 minut. Poté byla provedena kontrola evakuovaných podle třídních knih, které jako jedinou věc mohli žáci ze tříd při odchodu odnést. No a pak už se všichni mohli s radostí, že se škole nic nestalo, vrátit do svých tříd. V případě opravdového nebezpečí by všichni určitě věděli, jak se zachovat. Dnes ve škole naštěstí nehořelo, byl to jen nácvik evakuace školy.


Poslední vlaštovky z „lyžáku“

lvk2011„Už abychom to měli za sebou,“ mysleli si možná někteří účastníci před odjezdem na lyžařský výcvik. A snad to bylo i pochopitelné. Nikdo moc nevěděl, co ho bude během avizovaných 6 dnů čekat a jaké to vlastně celé bude. Někteří navíc jeli na podobnou akci poprvé…

Včera byla situace podobná. Jen myšlenky byly trochu jiné. Zaslechl jsem povzdechy typu: „Ach jo, to tak strašně rychle uteklo.“ Nebo: „Mně se nikam nechce, klidně bych ještě lyžovala.“ A objevily se i dotazy: „A nemohli bychom tu zůstat ještě dýl?“

Pravdou je, že ten necelý týden uběhl jako voda. A i když počasí občas vyvádělo psí kusy (a opět v tom měla prsty voda), nechtělo se z „lyžáku“ ani mně. Prostě proto, že mně tam bylo se všemi fajn. Zdobnice je totiž kouzelné místo – už jen proto, že se tam všichni naučí spoustu neobyčejných dovedností… …text pokračuje