Školní vzdělávací program školní družiny je k nahlédnutí ZDE.

Dodatek ke vzdělávacímu programu ze dne 26. 8. 2015:

Dodatek:

Bod 9:

Ruší se poslední věta 1. odstavce.

Ruší se poslední odstavec.

Bod 10:

První a druhá věta se ruší a nahrazuje větou:

Úplatu za zájmové vzdělávání stanovuje ředitel dle platných právních předpisů.

 

 

 

V Dolní Rožínce 26. 8. 2015

Mgr. Vladimír Makovský, ředitel školy