Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Je součástí ZŠ a MŠ Dolní Rožínka a spadá pod vedení základní školy.

Pedagogická práce v ŠD má svá specifika – dítěti zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času formou vzdělávání v zájmových činnostech a kroužcích organizovaných školní družinou.

Chceme děti získat ke spolupráci, čas strávený ve školní družině naplnit pohodou a radostí dětí. Vyvarovat děti zbytečného stresu, rozvíjet zdravé sebevědomí a tvořivost dětí.

Snažíme se u dětí vytvářet hranice správného chování, dáváme jim prostor pro jejich názor a řešení ve věcech, které se jich týkají, oceňujeme pochvalou.

Nezbytnou podmínkou výchovy je nejen láska, ale také respektování osobnosti dítěte. Přejeme si, aby z dětí vyrostli šťastní úspěšní a tvořiví lidé, kteří budou zvládat běžné i náročné situace.