Školní jídelna

Zvýšení stravného ve školní jídelně od 1. 11. 2021

Vzhledem ke zvyšujícím se cenám potravin jsme nuceni od 1. listopadu 2021 zvýšit stravné ve školní jídelně.

Mateřská škola: 

3-6 let

  • přesnídávka    8 Kč + 2 Kč pitný režim
  • oběd     23  Kč
  • svačina 8 Kč

…text pokračuje


Upozornění školní kuchyně

Upozorňujeme rodiče a žáky, že strávníci (2.-9. třída) mají podané přihlášky ke stravování na celé období školní docházky. Případné ukončení stravování je třeba projednat s vedoucí školní jídelny. Nemá-li žák odhlášené obědy, počítáme s tím, že oběd odebere. Pokud tedy žák nechce odebrat oběd ve čtvrtek dne 2. září 2021, musí oběd odhlásit buď 1. 9. nebo 2. 9. do 7.00 hod. u vedoucí školní jídelny B. Štětkové.


Změna cen školního stravování

Vzhledem k nárůstu cen základních potravin v letošním roce ředitel ZŠ a MŠ Dolní Rožínka stanovuje od 1.11.2017 nový finanční limit na stravování ve školní jídelně. K poslednímu zdražení stravného došlo v lednu 2012, od té doby se ceny potravin zvyšovaly, přesto jsme ceny stravného neměnili. Současný vývoj cen nás nutí zvýšit ceny obědů i svačinek (v mateřské škole), aby bylo možné splňovat výživové normy stanovené vyhláškou o školním stravování. …text pokračuje


Informace ze školní jídelny

Upozorňujeme strávníky, že odhlásit nebo přihlásit oběd je možné den předem. V den odběru oběda lze oběd odhlásit nebo přihlásit pouze do 6.00 hod. Po 6.00 hod. již oběd odhlásit nelze (již se vaří). Pokud je strávník nemocen, může si oběd odebrat v jídlonosiči za obvyklou cenu (jako při přítomnosti ve škole). Další dny nemoci lze oběd odebírat v jídlonosiči, ale za cenu pro cizí strávníky (54 Kč).


Informace školní kuchyně

Pro školní stravování platí následující pravidla:

  • přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky,
  • podpisem přihlášky na stravování se rodiče zavazují po celou školní docházku včas a řádně odhlašovat děti v nepřítomnosti ve škole ze stravování, …text pokračuje

Změny stravného ve školní jídelně

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka stanovuje v souvislosti se změnami v sazbách DPH a  ve vyhlášce o školním stravování nový finanční normativ na stravování od 3. 1. 2012. Přehled cen stravného je zveřejněn zde (sekce Informace – Školní jídelna – Cena stravování ve školní jídelně). Žáci rovněž obdrží písemnou informaci o změnách cen.

Žádáme rodiče strávníků, aby si zvýšili finanční limit pro platbu inkasem i trvalým příkazem.