Metodik prevence sociálně-patologických jevů:    Mgr. Pavel Špaček

Konzultační hodiny:

pondělí → 11:00-14:00
středa → 8:00-10:00

Pokud by ti žádný termín nevyhovoval a email napsat nemůžeš, klidně se můžeme sejít i kdykoliv jindy. Stačí jen dát vědět – určitě najdeme volnou chvilku…