Štítky Zájmová činnost

Nový taneční kroužek

Od 7. října 2019 se v prostorách tělocvičny na sídlišti rozjel taneční kroužek aerobiku, step aerobiku a moderních tanců. Pro žáky ze ZŠ začíná každé pondělí v 13:30 hodin (45 minut) a po nich od 14:15 hodin cvičí v rytmu známých písniček děti z MŠ (30 minut). Děti se během roku zúčastní taneční soutěže, představí se na školních akcích a dokonce mohou vyrazit na třídenní taneční soustředění.  Tyto pohybové aktivity organizuje SPV – Krucemburk, taneční lektorkou je paní Radka Večeřová (telefonní kontakt: 725027409). Rodiče za kroužek platí (na pololetí 500 Kč ZŠ/350 Kč MŠ).Více se dozvíte na pohybove-aktivity.webnode.cz.

KDO SE PŘIDÁ?


Zájmové kroužky

Ve školním roce 2017/2018 nabízí základní škola následující kroužky:

 • národopisný soubor – vede PaedDr. Ivana Janoušová, Mgr. Simona Špačková,
 • kroužek angličtiny ve 2. třídě – vede Mgr. Jitka Synková,
 • kroužek logopedické prevence – vede Ivana Křenková,
 • dramatický kroužek – vede Ivana Křenková,
 • břišní tance – vede Mgr. Hana Punčochářová,
 • základy programování – vede Mgr. Pavel Špaček,
 • florbal – vede Mgr. Ondřej Dvořák,
 • kroužek ruštiny, francouzštiny – vede Mgr. Dagmar Vetešníková,
 • cvičení z češtiny – vede Mgr. Radka Janečková,
 • cvičení z matematiky – vede Mgr. Lenka Klimešová,
 • taneční kroužek Berušky – vede Lenka Pospíchalová.

Zájemci se mohou hlásit u vedoucích kroužků, kroužky se budou konat v případě dostatečného počtu zájemců. Termín konání bude upřesněn podle možností zájemců.


Přijďte k nám na zámek

Přijďte se podívat k nám – do školy na zámku v Dolní Rožínce.  Inspirovat se, prohlédnout si jarní dekoraci. Nemusíte složitě procházet chodbami, zvonit u dveří a ohlašovat se. Stačí projít průjezdem a nahlédnout na nádvoří školy. Je tolik možností, jak Jaro přivítat, a takto, vítáme Jaro my 🙂


Rybářský kroužek

Zájemci o rybářský kroužek od 8 do 15 let se mohou hlásit u paní Peňázové. Kroužek se bude konat jednou za týden jednu hodinu, zahájen bude 21. září ve 14 hodina hřišti na sídlišti. Vedoucím kroužku je pan Jan Musil.


Zájmové kroužky

Ve školním roce 2016/2017 nabízí základní škola následující kroužky:

 • národopisný soubor – vede PaedDr. Ivana Janoušová, Mgr. Simona Špačková,
 • kroužek angličtiny ve 2. třídě – vede PaedDr. Ivana Janoušová,
 • kroužek logopedické prevence – vede Ivana Křenková,
 • kroužek zdravého životního stylu – vede Ivana Křenková,
 • břišní tance – vede Mgr. Hana Punčochářová,
 • základy programování – vede Mgr. Pavel Špaček,
 • florbal – vede Mgr. Ondřej Dvořák,
 • kroužek ruštiny – vede Mgr. Dagmar Vetešníková,
 • rybářský kroužek pro děti od 11 do 15 let – vede Jan Musil, přihlášky přijímá Eva Peňázová,
 • taneční kroužek pro 1.-5. třídu – vede Radka Večeřová (470 Kč na půl roku).

Zájemci se mohou hlásit u vedoucích kroužků, kroužky se budou konat v případě dostatečného počtu zájemců. Termín konání bude upřesněn podle možností zájemců.


Taneční soutěže

Děkujeme našim dívkám z kroužku břišních tanců za reprezentaci školy v tanečních soutěžích bystřický Kostitřas a Světlo orientu. V posledně jmenované soutěži dívky skončily na 4. místě.


Velký úspěch národopisných souborů Groš a Rožínka

Národopisné soubory Groš a Rožínka dosáhly velkých úspěchů na soutěžní Krajské přehlídce dětských folklorních souborů v Jihlavě. Odborná porota vyhlásila pásmo Zelí souboru Groš jako vítěze krajské přehlídky, což znamená postup do Celostátní přehlídky dětských folklorních souborů, která se bude konat 13. června 2015 v Jihlavě. Porota ocenila hudební, pohybové a pěvecké provedení tématu a dobrou práci s mluveným slovem.

Pásmo Čarodějnice souboru Rožínka získalo zvláštní ocenění poroty za pěkné herecké ztvárnění pásma, hudební doprovod a scénické zpracování tématu.

…text pokračuje


Hrajeme a zpíváme koledy

Na prahu adventu připravily děti z 1. – 3. třídy malý koncert pro své kamarády z mateřské školy. Školní chodbou zněly koledy v podání zobcových fléten, saxofonu, baskřídlovky i malých housliček. Naši muzikanti byli odměněni zaslouženým potleskem za úsilí vynaložené při pravidelném cvičení hry na nástroj. Pochvalu za trpělivost jistě zaslouží i jejich rodiče a učitelé ze ZUŠ.

…text pokračuje