Výchovný poradce: Mgr. Radka Janečková

Konzultační hodiny výchovného poradce pro žáky a rodiče:

Středa 14: 00-14:30 nebo po předchozí dohodě

Konzultační témata

  • žáci s obtížemi v oblasti učení a chování, žáci s osobními problémy
  • doporučení do PPP (popř. do jiného odborného pracoviště)
  • děti se SPU
  • integrovaní žáci
  • individuální vzdělávací programy pro žáky
  • volba povolání
  • výběr středních škol, nabídka