Ostatní

Zprostředkování informace o možnosti on-line kroužků

Na vedení školy se obrátila nezisková organizace s žádostí o zveřejnění následující informace (pozor – škola se nijak nepodílí na organizaci kroužků):

…text pokračuje


Výuka ZUŠ Bystřice n. P.

Výuka v ZUŠ Bystřice n. P. bude zahájena 25. 5. 2020. Týká se to i detašovaného oddělení v naší škole. Bližší informace podá vedení ZUŠ.


Vstupenky na biatlon

Vážení rodiče,
zjišťujeme předběžný zájem dětí (i rodičů – 1 dítě má rovněž nárok na vstupenku pro doprovod 1 dospělé osoby) o školní volné vstupenky na biatlonový závod – sprint žen na 7,5 km, který se jede ve čtvrtek 5.3.2020 v 17:35 hod. v rámci Světového poháru konaného v Novém Městě na Moravě. Naše škola zvažuje hromadnou návštěvu tohoto závodu s pedagogickým dozorem. Předběžný zájem zjišťuje D. Vetešníková. Svůj zájem dejte, prosím, vědět co nejdříve!


Schůzka rodičů a přátel školy

Schůzka rodičů a přátel školy se uskuteční v pondělí 24. února ve 14 hod. v budově školy na zámku.

Na programu bude informace o finančních prostředcích z Kateřinské zábavy a plán akcí na 2. pololetí školního roku.


Upozornění školní kuchyně

Upozorňujeme rodiče a žáky, že strávníci (2.-9. třída) mají podané přihlášky ke stravování na celé období školní docházky. Nemá-li žák odhlášené obědy, počítáme s tím, že oběd odebere. Pokud tedy žák nechce odebrat oběd v úterý dne 3. září 2019, musí oběd odhlásit buď 2. 9. nebo 3. 9. do 7.00 hod. u vedoucí školní jídelny B. Štětkové.


Pozvánka na fotbalový den

TJ Baník Dolní Rožínka pořádá 18. 5. 2019 ve 13 hodin fotbalový den pro děti. Podrobnosti najdou zájemci na plakátku.


Informace z obecního úřadu

MUDr. Kroupová, dětská lékařka, zahajuje svoji lékařskou praxi na Dolní Rožínce ve středu 6. 2. 2019.

Ordinační hodiny: každou středu od 8 do 11 hodin.

Telefon do ordinace v Bystřici nad Pernštejnem – 566 688 260
Telefon do ordinace v Dolní Rožínce – 565 399 010


Lidičky, kupujte naše ozdobičky…

Ani v letošním roce se Školní klub při ZŠ a MŠ Dolní Rožínka nenechal ujít možnost prezentovat svoje výrobky na Jarní výstavě, která se konala v Dolní Rožínce dne 24. března 2018. Nabídka dětských prodejců byla velmi pestrá – vážky, věnečky, ovečky, ptáčci, kytičky,… …text pokračuje