Čas Činnost
od 6.15 hod. hry a činnosti dle volby dětí,
plnění výchovného a vzdělávacího záměru,
pohybové aktivity,
skupinové činnosti,
individuální práce,
vzdělávací chvilka,
soustředění dětí,
rozšiřování znalostí a dovedností formou her,
prožitkové učení
8.15 hod. přesnídávka
9.30-11.30 hod. pobyt venku
11.30 hod. oběd
od 12.00 hod. poslech pohádky,
relaxační hudby,
odpočinek,
hry – podle potřeby dětí
13.30 hod. svačina
od 13.45 hod. volné hry,
zájmové činnosti dětí,
rozcházení dětí