Archiv pro Červen, 2016

Loučení se školním rokem 2015/16

Školní rok 2015/2016 je za námi. Byl to rok náročný, ale úspěšný. Žáci se zapojili do mimoškolních činností, zúčastnili se mnoha soutěží – okresních i krajských, absolvovali plavecký a lyžařský výcvik, dokonce živě vysílali v televizi. Vyvrcholením pak byla Akademie 2016.  …text pokračuje


Dopravní hřiště – 2. kolo

„Máme to v kapse!“, volala většina čtvrťáků a páťáků 24. června kolem poledne. V tu dobu děkovali paní lektorce Plockové za milé přijetí na žďárském dopravním hřišti. Byli spokojení – v kapse je totiž hřál čerstvě nabytý „řidičský průkaz“. Ti, kteří v boji o tuto vysněnou kartičku neuspěli, mají šanci polepšit se koncem října, kdy výuku na dopravním hřišti absolvují znovu.


Po železnici za stříbrem

Doufám, že tak silně jak se Kutná Hora zapsala do českých dějin, zapsalo se toto středočeské okresní město i do paměti našich čtvrťáků. Během slunečného pátku 10. června jsme z Kutné Hory viděli to nejdůležitější. Moc se nám líbil prohlídkový okruh věnovaný historii těžby stříbra. Alespoň částečně jsme zakusili, že tehdejší havíři měli těžký život. …text pokračuje


Vyučování 28.-30. 6., provoz MŠ a družiny

V úterý 28. 6. bude vyučování v 1.-3. třídě ukončeno po 4. hodině v 11.20 hod., ve 4.-5. třídě v 12.05 hod. Provoz školní družiny bude beze změn do 15 hod. (na zámku do 14 hod.). Žáci budou v tento den odevzdávat učebnice.

Ve středu 29. 6. bude vyučování ukončeno v 11.20 hod. (žáci obdrží nové učebnice a proběhnou třídnické hodiny). Od 11 hod. proběhne udílení pochval a odměn žákům 1.-3. třídy. Ve 12.00 hod. se uskuteční v obřadní síni rozloučení s vycházejícími žáky. Provoz školní družiny bude beze změn do 15 hod. (na zámku do 14 hod.).

Ve čtvrtek 30. 6. bude v době od 7.45 do 8.30 hod. ukončen školní rok 2015/16. Žáci obdrží vysvědčení a odejdou domů. Školní kuchyně bude vařit jen pro mateřskou školu.

Provoz MŠ bude ukončen v pátek 8. července. Žádáme rodiče přihlášených dětí, aby včas nahlašovali nepřítomnost dětí ve školce a mohlo být zajištěno bezproblémové stravování. Provoz MŠ je v době od 11. 7. do 31. 8. 2016 přerušen.

Provoz školní družiny je v době od 1.7.2016 do 31. 8. 2016 přerušen.

Všem dětem, žákům i zaměstnancům přeji příjemné prázdniny a dovolené.


Fotbal s kuřetem

V tichém zármutku oznamujeme všem učitelům, kamarádům a známým, že ve čtvrtek 23. června 2016 prohrála 9. třída přátelský fotbalový turnaj s výběrem školy. Poraženi byli nečekaně po sedmdesáti minutách fair play hry. …text pokračuje


Všude číhá nebezpečí

Ano, to je pravda, na každém kroku nás může cokoli překvapit či ohrozit. Ale kdo prošel naším výchovným programem, nemusí se ničeho obávat. Ale popořadě.

Žáci ze 2. a 3. třídy si ve školní družině připravili, nastudovali a předvedli svým mladším spolužákům výchovně vzdělávací program na téma – Nebezpečí číhá všude. Úžasnými ukázkami doplněnými vtipným komentářem nám sdělili, že s blížícími se prázdninami a s nimi spojenou větší aktivitou máme být opatrní a nehrnout se bezhlavě do všech situací. …text pokračuje


Rozloučení s předškoláky

„Křížem krážem klikyhákem, ve školce jsem předškolákem…“ – básnička, kterou recitovali předškoláci ve čtvrtek 16. června na slavnostním Rozloučení s předškoláky. …text pokračuje


Vlakem do království

Kam jinam by se mohli vydat malí školáci na výlet než do království? Tentokrát si ve středu 15. června vyjeli naši druháci vlakem směr Žďár nad Sázavou.

A jak to bývá v různých pohádkách, navštívili takové malé neobyčejné království. Nevládl tam sice žádný král, ale bylo v něm najednou na vlastní oči vidět nejkrásnější perly Vysočiny.

…text pokračuje