Archiv pro Srpen, 2016

Projekt „Naši sousedé“ pokračuje i v letošním roce!

V minulých letech jsme se společně vydali na výpravu do hlavního města našeho jižního souseda – Rakouska. Vyrazili jsme do centra nám nejbližší země – do slovenské metropole na Dunaji –  Bratislavy. A co nás čeká na začátku školního roku 2016/2017?

Přece POLSKO! Cílem nebude tentokrát hlavní město Varšava, ale Krakov – vyhlášená metropole na řece Visle, kterou letos v červenci navštívil papež František a nedaleký unikát pod zemí –  solné doly Wieliczka (Vělička).

Celá exkurze se uskuteční u příležitosti Evropského dne jazyků, který se každoročně slaví 26. září. …text pokračuje


Organizace vyučování v 1. třídě

1. 9. Slavnostní přivítání v 9 hodin v učebně 1. třídy.
2. 9. Žáci se budou učit 2 vyučovací hodiny (7.45 – 9.25 hod.).
5. 9. Žáci se budou učit 3 vyučovací hodiny (7.45 – 10.25 hod.).
6. 9. Žáci se budou učit 4 vyučovací hodiny (7.45 – 11.20 hod.). …text pokračuje


Informace školní družiny

Provoz školní družiny bude zahájen ve čtvrtek 1. září. Zápisní lístky si vyzvednou žáci u vychovatelek ve čtvrtek 1. září.

Provoz oddělení školní družiny pro žáky 1.-3. třídy v budově školy na sídlišti je od 6:45 hod., po vyučování od 11:20 hod. do 15 hod.

Oddělení pro žáky 4. a 5. třídy v budově školy na zámku je ráno v provozu od 7:15 hod., odpoledne do 14 hod.

Vnitřní řád školní družiny a směrnici o úplatě ve školní družině najdete v hlavním menu (Informace – Školní družina).


Zahájení školního roku v mateřské škole

Mateřská škola zahajuje provoz ve čtvrtek 1. září 2016. Provoz MŠ je od 6.30 do 15 hodin. Rodiče nově přijatých dětí prosíme, aby při příchodu do MŠ nejprve kontaktovali paní učitelku ve třídě – dítěti bude přiděleno místo v šatně a jeho značka.


Zahájení školního roku 2016-17

Školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1. září v 7.45 hod. v jednotlivých třídách. Vyučování bude ukončeno v 8.30 hod. Žáci si přinesou přezůvky  a psací potřeby, aby si mohli zapsat rozvrh hodin.
Žáci 1. třídy budou slavnostně přivítaní v budově 1. stupně v 9 hodin.

V pátek 2. září bude vyučování probíhat podle platných rozvrhů a bude ukončeno po 5. hodině (ve 12.05 hod.), ve 2. a 3. třídě po 4. hodině (v 11.20 hod.).  …text pokračuje