Archiv pro Září, 2011

Výuka v terénu nebo výlet do Jihlavy?

Učit se pozorováním a vlastním zkoumáním, to je přesně to, k čemu směřujeme žáky při organizování exkurzí. Biologicko-geografická exkurze dne 27. září do zoologické zahrady Jihlava byla zaměřena na poznávání světových biomů. Žáci absolvovali výukový program, do vyučování obdrželi pracovní listy. Potom si mohli prohlédnout „ Zoo bez mříží“, která je domovem pro více než 150 druhů exotických zvířat, včetně druhů ohrožených vyhubením.  Specializují se zde na chov kočkovitých šelem, opic a plazů. …text pokračuje


Jazyky všude kolem nás

I žáci 9. ročníku se zapojili do aktivit k Evropskému dni jazyků. V hodinách výtvarné výchovy a jazyků vytvořili koláže, ve kterých zpracovali své zkušenosti a zážitky s cizími jazyky kolem sebe. Jejich práce svědčí o tom, že Česká republika sice patří mezi země s jedním státním a úředním jazykem, ale přesto se zde setkáváme s dalšími nejrůznějšími jazyky. Na ulici, v tramvaji, v pizzérii na rohu, ve škole nebo v rodině… jazyky jsou všude. A my se nacházíme přímo uprostřed.

A co deváťáci vzkazují všem lidem kolem?

…text pokračuje


Udatní Keltové ve čtvrté třídě

Když se řekne pravěk, mnozí si představí jeskyni s pravěkými lidmi, nástěnné malby, mamuty či lov v nelehkých podmínkách. Konec pravěkého období se spojuje ale i s příchodem Keltů na naše území 400 let př.n.l. Abychom si jejich životy více přiblížili, proměnili jsme se na jedno dopoledne v Kelty.

…text pokračuje


Evropský den jazyků

Již desátým rokem slaví obyvatele Evropské unie 26.9. Evropský den jazyků. Také žáci naší školy se nezapomněli k těmto oslavám připojit a připomenout si význam znalosti cizích jazyků.

O úvod celého dopoledne se postarali třeťáci, kteří v hodině angličtiny nacvičili píseň Hello Superstar a její podbízivou melodií osvěžili starším spolužákům mnohdy nelehké začátky výuky anglického jazyka. Následovala práce s interaktivní tabulí, při níž žáci vyznačovali do mapy Evropy ty státy, které již navštívili. A bylo jich opravdu hodně.

…text pokračuje


Informace z plenárního zasedání Rady rodičů

V pondělí 26. září se konalo plenární zasedání Rady rodičů. Byl zde schválen příspěvek rodičů ve výši 200 Kč (budou jej vybírat třídní učitelé do 20. října vždy pouze jedenkrát za rodinu). Peněžní prostředky, které rada shromáždí z tohoto příspěvku a z výtěžku Kateřinské zábavy, slouží k podpoře kulturních a sportovních akcí školy, k částečné úhradě cestovného na plavecký výcvik, lyžařský výcvik, vstupné na různé exkurze a odměny žákům. …text pokračuje


Lyžařský výcvik 2012

Jako každoročně připravujeme i letos pro naše žáky lyžařský výcvik. Ten je součástí školního vzdělávacího programu pro žáky 7. třídy, ale účastní se ho i děti z ostatních tříd druhého stupně. Výcvik probíhá na vlastních sjezdových lyžích, a pokud bude dostatečný zájem, bude výuka probíhat i na snowboardech. Kurz se uskuteční s největší pravděpodobností v lednu nebo únoru 2012. Místo kurzu bude dodatečně upřesněno (v případě dostatečného zájmu do konce října). …text pokračuje


Podzimníček a vlaštovky

Týden od 12. září jsme v mateřské škole “ věnovali“ vlaštovkám.

V pondělí se děti naučily zpívat píseň Vlaštovičko, leť!, v úterý jsme si zkoušeli let vlaštovky zachytit na výkres. Další den si starší děti vlaštovky vystřihly z papíru. Malé děti, které ještě stříhání nezvládají, si papírovou vlaštovku nalepily na „dráty“.

…text pokračuje


„Jakýsi kámen tam je…“

aneb Se třeťáky ke smírčím kamenům

Každý nový školní rok začíná povídáním o prázdninových výletech na zámky, hrady, do hor, muzeí a zoologických zahrad, vzpomínáním na cestování auty, autobusy, vlaky i letadly, na koupání ve sladké i slané vodě. Prázdniny jsou časem poznávání nových krajů a zemí.

Známe ale obce, v nichž žijeme, v nichž je pro nás všechno samozřejmé a všední? Známe jejich historii? Odpověď na tuto otázku hledali žáci třetí třídy na prvoučné vycházce ve čtvrtek 15. září.

…text pokračuje