Škola

Zápis k základnímu vzdělávání

Aktualizace 31. 3.

Od 1. 4. do 20. 4. 2020 je možné doručovat žádosti o zápis k základnímu vzdělávání. Můžete to učinit osobně odevzdáním dokumentů hospodářce školy Evě Peňázové v dopoledních hodinách v budově školy, poštou nebo osobně řediteli školy.

Ředitel bude ve škole přijímat žádosti dne 6. 4. v době od 9.00 do 11.00 hod. Během dubna bude vypsán další termín pro osobní jednání s ředitelem. Konzultovat mohou rodiče s ředitelem telefonicky (tel. 775 561 738).

Potřebné dokumenty buď obdrželi rodiče na začátku března v mateřské škole nebo si je mohou vytisknout pomocí odkazu níže v tomto příspěvku.

…text pokračuje


Informace k ošetřovnému

Upozorňujeme rodiče, že na ošetřovné má nárok jeden z rodičů dítěte do 10 let po dobu 9 dnů. Zatím probíhá schvalování novely zákona, včera večer zákon schválila poslanecká sněmovna, dnes 25. 3. od 14 hodin jej bude projednávat senát. Pokud senát zákon schválí, musí jej podepsat prezident. Potom teprve bude zákon platný.
Jakmile bude zákon účinný, bude škola vydávat potvrzení školy i pro dítě starší 10 let, které nedovršilo 13 let.

Senát dnes 25. 3. novelu schválil, po podpisu prezidentem zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení (tj. vztahuje se na děti od 10 do 13 let, nevztahuje se na dítě, kterému je již 13 let). Podpůrčí doba u ošetřovného se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

Od  26. 3. si rodič může potvrzení vyzvednout v kanceláři školy (tel. 775 561 737, E. Peňázová). Žádáme rodiče, aby si připravili rodné číslo dítěte.

Potvrzení Vám můžeme zaslat i elektronicky. Žádost zasílejte na e-mail makovsky@zsdr.cz. V žádosti uveďte jméno dítěte a u dětí z MŠ také rodné číslo.

…text pokračuje


Četli jsme dětem

Ještě než začaly jarní prázdniny, proběhla v naší škole tradiční akce Bystřicko čte dětem. Čtení probíhalo v mateřské škole, ve školní družině i v jednotlivých třídách. …text pokračuje


Okrskové kolo ve šplhu na tyči 2020

V pátek 6. března se v tělocvičně ZŠ TGM Bystřice n. P. uskutečnilo okrskové kolo základních škol ve šplhu na tyči. Naši školu reprezentovalo 9 žáků 1.-5. třídy: …text pokračuje


Domácí vzdělávání

Aktualizace dne 17. 3. 2020

Od úterý 17. 3. spouštíme dálkové vzdělávání prostřednictvím školního systému EduPage.

Důležité informace

 • Všichni učitelé budou každý den v době od 9 do 11 hodin přítomni v systému EduPage a budou připraveni komunikovat se žáky.
 • Spolupráce bude probíhat zásadně v prostředí EduPage (žádný učitel nebude odpovídat na dotazy na svých soukromých účtech ani jiných sociálních sítích).
 • Ke komunikaci můžete (rodiče i žáci) využít buď
  • CHAT (pokud jste do EduPage přihlášení přes internetový prohlížeč) – spustíte ho v pravém horním rohu stránky, když kliknete na obrázek dvou světle modrých bublinek vedle bílé obálky,
  • ZPRÁVY (pokud využíváte aplikaci EduPage v mobilu nebo tabletu) – kliknutím na žluté obálky.
 • Minimálně jedenkrát týdně vydá každý učitel prostřednictvím EduPage pokyny, co by měli žáci doma udělat.
  • Důraz budeme klást zpočátku hlavně na český jazyk, matematiku, anglický jazyk. Postupně se objeví informace i do ostatních předmětů.
 • Žák je povinen se do systému pravidelně hlásit, s úkoly se seznamovat a vypracovávat je (POZOR – žáci musí být v EduPage přihlášeni pod svými žákovskými účty! Nikoliv pod účty rodičů.).
 • Pokud si s úkoly žák neví rady, komunikuje problémy s učitelem prostřednictvích chatu/zpráv. Učitel zároveň se zadáním může sdělit, jakou formou lze vypracované úkoly odeslat ke kontrole.
 • Úkoly budou u menších dětí převážně z učebnic a pracovních sešitů, které mají žáci doma.
 • Systém dálkového vzdělávání bude vyhodnocen příští pondělí (23. 3.) a případně bude upraven.

…text pokračuje


Mimořádné opatření

Aktualizace 16. 3.:

Z důvodu odhlášení všech dětí bude mateřská škola do odvolání uzavřena. Žádáme rodiče, aby sledovali informace o případném obnovení provozu zde na stránkách školy. 

Žádáme rodiče, aby ke komunikaci s učiteli využívali výhradně systém Edupage. Telefony do sboroven (775 561 734 a 775 561 735 jsou mimo provoz). Telefon ředitele školy je funkční (775 561 738), rovněž telefon do mateřské školy je v provozu (775 561 733) – provozní doba 8.00-14.00 hod.

Aktualizace 13. 3.:

Upozorňujeme rodiče děti z MŠ, že do školky budou od pondělí přijaty jen děti naprosto zdravé (bez kašle, rýmy a teploty). Děkujeme za pochopení. …text pokračuje


Upozornění pro rodiče

Žádáme rodiče, aby se v případě pobytu v zahraničních regionech během jarních prázdnin, které jsou ohnisky nákazy koronavirem, řídili pokyny ministerstva zdravotnictví:

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Další informace najdete také na stránkách ministerstva školství. (www.msmt.cz) a na stránkách ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz).

Žádáme rodiče, aby v případě pobytu v regionu, který je zasažen epidemií koronaviru, neprodleně informovali po návratu ředitele školy.


V recitaci jsme získali zlato a bronz

V pátek 28. února se vítězná pětičlenná skupinka recitátorů ze školního kola (Saskie Brezániová, Štěpánka Tatíčková – 2. tř., Adina Mikušová, Markéta Tomášková – 4. tř., Slávek Tomášek – 6.tř.) vydala do Bystřice nad Pernštejnem na tzv. „Domeček“, kde se konalo okrskové kolo v recitaci.

Již ranní probuzení bylo pro všechny soutěžící neobvyklé a překvapující, jak v autobuse později všichni komentovali.  Tato zima byla téměř bez sněhové pokrývky a zrovna v tento nadělila nezvykle deseticentimetrovou vrstvu sněhu. …text pokračuje