Z důvodu zákonné povinnosti předškolního vzdělávání v posledním roce před začátkem základního vzdělávání je rodič povinen písemně omluvit dítě při jeho nepřítomnosti v mateřské škole.

K omluvě mohou rodiče použít připravenou omluvenku, kterou je možné si stáhnout do vlastního PC, vytisknout a vyplnit.