Archiv pro Únor, 2013

Solná jeskyně – informace

Ve dnech 26. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3. 2012 jedou děti navštěvující mateřskou školu do solné jeskyně v Bystřici n. P.

Vybíráme 300,-Kč (5 hodin v solné jeskyni + doprava). Doplatek bude hrazen ze SRPŠ.

Odjezd vždy v 8,40 hodin, návrat v 10,15 hodin.

Sraz dětí v mateřské škole : do 8,00 hodin.


Dolní Rožínka čte dětem 2013

2013 Naše škola se zapojila do již šestého ročníku projektu s názvem Bystřicko čte dětem navazujícího na celorepublikový projekt Celé Česko čte dětem,  jehož cílem je ukázat dětem i rodičům, že stačí 20 minut večerního čtení a usínání může být o to krásnější. Do letošního ročníku se  zapojilo celkem 19 členských obcí, kde proběhne 57 čtení.

Dolní Rožínka bude číst ve pondělí 4. března a v úterý 5. března vždy od 16 hodin. …text pokračuje


Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu

Masopust

Aneb akce očima žáků 3. třídy.

„Dne 8. 2. 2013 jsme slavili v naší škole masopust. Žáci osmé třídy si pro nás přichystali sedm soutěží. Byly to tyto soutěže: bludiště s rybkou, popsat, jak se jmenují části rybářského prutu, poskládat puzzle s obrázkem ryb, rozvazování uzlů, poznávání sladkovodních ryb, lovení dřevěných rybek a rozdělení vodních živočichů na žijící ve sladké vodě a v moři. Všechny třídy měly předem vyrobené masky na téma vodní svět. Den se mi moc líbil.“

Jan Jokl

…text pokračuje


Výsledky zápisu do 1. třídy

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodl podle ustanovení § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto:

…text pokračuje